Cách để Xoay ảnh trên Photoshop

Đồng tác giả: Nhân viên của wikiHow

wikiHow hôm nay sẽ hướng dẫn bạn cách xoay ảnh trong Adobe Photoshop trên máy tính Mac hoặc Windows.

Các bước

 1. 1
  Mở hoặc tạo một tập tin Photoshop. Để tiến hành, bạn nhấp đúp vào biểu tượng ứng dụng màu xanh dương có chữ "Ps," nhấp tiếp vào File (Tập tin) trong thanh menu đầu màn hình, sau đó:
  • Nhấp vào Open... (Mở...) để mở tài liệu có sẵn; hoặc
  • Nhấp vào New... (Mới...) để tạo tài liệu mới
 2. 2
  Nhấp vào một lớp. Trong menu "Layers" (Lớp) ở góc dưới bên phải màn hình, nhấp vào lớp chứa đối tượng mà bạn muốn xoay.
  • Nếu không tìm thấy trình đơn "Layers", bạn hãy nhấp vào Windows trong thanh menu đầu màn hình, sau đó kích vào Layers. Menu tùy chọn "Layers" sẽ hiện ra ở góc dưới bên phải cửa sổ photoshop.
 3. 3
  Nhấp vào Quick Select Tool. Công cụ có biểu tượng cọ vẽ cạnh nét đứt, nằm gần đầu thanh toolbar bên trái cửa sổ.
  • Nếu không tìm thấy Quick Select Tool, hãy nhấn chuột lâu vào Magic Wand Tool để mở ra trình đơn có chứa Quick Select Tool.
 4. 4
  Chọn đối tượng. Dùng Quick Select Tool để tô sáng ảnh cần xoay.
  • Nếu bạn muốn xoay toàn bộ lớp thì không cần chọn.
 5. 5
  Nhấp vào Edit (Chỉnh sửa) trong thanh menu đầu màn hình.
 6. 6
  Nhấp vào Transform (Chuyển đổi) nằm giữa trình đơn thả xuống.
 7. 7
  Nhấp vào Rotate 180° để xoay ngược ảnh hoặc lớp.
 8. 8
  Nhấp vào Rotate 90° Clockwise để xoay ảnh hoặc lớp lên trên sang trái 90°.
 9. 9
  Nhấp vào Rotate 90° Counter Clockwise để xoay ảnh hoặc lớp lên trên sang phải 90°.
 10. 10
  Nhấp vào Rotate để xoay đối tượng một cách tùy ý. Một khung với tám hình vuông nhỏ sẽ bao quanh vùng chọn.
  • Nhấp giữ chuột trên một trong những hình vuông nhỏ và dùng con trỏ trên màn hình để xoay đối tượng.
  • Góc xoay sẽ hiển thị trong khung nhỏ phía trên con trỏ chuột trong khi bạn thao tác.
 11. 11
  Nhấn phím Return khi bạn đã hài lòng với kết quả.
  Quảng cáo

Lời khuyên

 • Đối với những người dùng nâng cao, tổ hợp phím tắt hoặc phím nóng sẽ giúp giảm bớt thao tác, bạn có thể tận dụng điều này để xoay ảnh dễ dàng hơn! Các phím tắt là:
  • M – Công cụ Marquee
  • V – Công cụ Move
  • Ctrl + T (Cmd + T đối với Mac) – Chuyển đổi tự do, bạn có thể thu/phóng hoặc xoay!
 • Để xoay đối tượng thêm 15 độ, hãy nhấn giữ phím Shift trên bàn phím trong khi xoay.

Những thứ bạn cần

 • Phần mềm Adobe Photoshop

Về bài wikiHow này

Đồng tác giả:
Biên tập viên wikiHow
Bài viết này có đồng tác giả là đội ngũ biên tập viên và các nhà nghiên cứu đã qua đào tạo, những người xác nhận tính chính xác và toàn diện của bài viết.
Chuyên mục: Máy tính

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Không
Quảng cáo