Cách để Xóa tin nhắn trên Facebook Messenger

Đồng tác giả: Nhân viên của wikiHow

Đôi khi bạn không muốn lưu tin nhắn Facebook vĩnh viễn. Bạn có thể nhanh chóng xóa tin nhắn riêng đã gửi hoặc nhận trên tài khoản Facebook. Bước này chỉ xóa bản sao tin nhắn của bạn; những người tham gia hội thoại vẫn có thể thấy tin nhắn ban đầu.

Phương pháp 1 trong 2:
Sử dụng trang web Facebook

 1. 1
  Mở trang web Facebook trên máy tính. Bạn có thể xem tin nhắn Facebook thông qua trang web Facebook trên laptop hoặc máy tính bàn. Nếu đang sử dụng thiết bị di động, bạn không thể xem tin nhắn trên trang web di động Facebook hoặc ứng dụng di động, và thay vào đó cần phải dùng ứng dụng Messenger.
 2. 2
  Mở hộp thư tin nhắn. Nhấp vào nút Tin nhắn ở phía trên trang Facebook, và sau đó nhấp vào "See All" (Xem tất cả) ở dưới danh sách. Bước này cho phép bạn duyệt toàn bộ tin nhắn Facebook đã gửi và nhận.
 3. 3
  Tìm tin nhắn muốn xóa. Duyệt hộp thư để tìm nội dung trò chuyện có chứa tin nhắn mà bạn muốn xóa. Bạn có thể dùng thanh tìm kiếm ở trên danh sách tin nhắn để nhanh chóng tìm ra tin nhắn.
 4. 4
  Nhấp vào nút Bánh răng ở phía trên khung tin nhắn. Bước này mở trình đơn nhỏ với nhiều tùy chọn.
 5. 5
  Chọn "Delete Messages" (Xóa tin nhắn) trên trình đơn. Ô chọn sẽ xuất hiện bên cạnh mỗi tin nhắn trong nội dung trò chuyện.
 6. 6
  Chọn ô tương ứng với mỗi tin nhắn mà bạn muốn xóa. Bạn có thể chọn bất kỳ tin nhắn nào đã gửi hoặc nhận.
 7. 7
  Nhấp vào nút "Delete" (Xóa) ở phía dưới cuộc hội thoại sau khi chọn tin nhắn. Bước này sẽ xóa toàn bộ tin nhắn vừa chọn. Bạn chỉ có thể xóa bản sao tin nhắn; những người tham gia hội thoại khác vẫn có thể thấy tin nhắn trong tài khoản của họ.[1]
 8. 8
  Xóa toàn bộ cuộc hội thoại. Nếu muốn xóa tất cả nội dung trò chuyện, bạn có thể thực hiện như với từng tin nhắn riêng. Cũng giống như khi xóa tin nhắn, bước này chỉ xóa bản sao cuộc hội thoại:
  • Tìm và mở nội dung trò chuyện mà bạn muốn xóa.
  • Nhấp vào nút Bánh răng ở phía trên cuộc hội thoại.
  • Chọn "Delete Conversation" (Xóa hội thoại) trên trình đơn.
  • Xác nhận rằng bạn muốn xóa toàn bộ cuộc hội thoại và toàn bộ tin nhắn trong đó.
  Advertisement

Phương pháp 2 trong 2:
Sử dụng ứng dụng Messenger

 1. 1
  Mở ứng dụng Facebook Messenger trên thiết bị di động. Nếu bạn đang dùng thiết bị di động như iPhone hoặc Android, cách duy nhất để xóa tin nhắn Facebook đó là sử dụng ứng dụng Facebook Messenger. Bạn sẽ được yêu cầu cài đặt hoặc mở ứng dụng này nếu chọn phần Tin nhắn của ứng dụng Facebook hoặc trang web di động.
 2. 2
  Tìm nội dung trò chuyện có chứa tin nhắn mà bạn muốn xóa. Bạn có thể xóa bản sao tin nhắn đã gửi hoặc nhận. Mở cuộc hội thoại có chứa tin nhắn mà bạn muốn xóa. Bạn có thể tìm danh sách hội thoại ở thẻ Trang chính của ứng dụng Messenger.
 3. 3
  Nhấn và giữ tin nhắn mà bạn muốn xóa. Bạn chỉ có thể xóa một tin nhắn một lần trong ứng dụng Messenger. Nhấn và giữ tin nhắn muốn xóa cho đến khi trình đơn mới xuất hiện.
  • Nếu bạn muốn xóa nhiều tin nhắn cùng một lúc, sử dụng phương pháp trên đối với trang web Facebook trên máy tính.
 4. 4
  Chọn "Delete" trong trình đơn vừa xuất hiện. Sau khi xác nhận, tin nhắn sẽ được xóa khỏi cuộc hội thoại. Bước này chỉ xóa bản sao tin nhắn của bạn. Những người tham gia hội thoại vẫn có thể thấy tin nhắn ban đầu.
 5. 5
  Xóa toàn bộ cuộc hội thoại. Bạn có thể dùng Messenger để xóa tất cả tin nhắn trong nội dung trò chuyện. Bước này chỉ xóa bản sao hội thoại, và không ảnh hưởng đến những người tham gia hội thoại khác:[2]
  • Tìm nội dung trò chuyện mà bạn muốn xóa trên thẻ Trang chính của ứng dụng Messenger.
  • Nhấn và giữ (Android) hoặc lướt từ phải sang trái (iOS) trên cuộc hội thoại mà bạn muốn xóa.
  • Nhấp "Delete" và sau đó xác nhận rằng bạn muốn xóa cuộc hội thoại.
  Advertisement

Cảnh báo

 • Xóa tin nhắn không làm tin nhắn mất đi trong tài khoản Facebook của người khác. Người dùng cũng phải xóa tin nhắn bằng cách thủ công trong tài khoản.

Bài viết wikiHow có liên quan

Về bài wikiHow này

Đồng tác giả:
Biên tập viên wikiHow
Bài viết này có đồng tác giả là đội ngũ biên tập viên và các nhà nghiên cứu đã qua đào tạo, những người xác nhận tính chính xác và toàn diện của bài viết.
Chuyên mục: Mạng Internet

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Không
Advertisement