Cách để Xóa mục dữ liệu trong tài liệu PDF bằng Adobe Acrobat

Đồng tác giả: Nhân viên của wikiHow

Các tập tin PDF thường được sử dụng vì lý do chuyên nghiệp. Vì vậy, đôi khi bạn cần ẩn hoặc xóa thông tin trên PDF hoặc trong siêu dữ liệu của PDF. Bạn có thể sử dụng công cụ Redaction trên Adobe Acrobat để xóa vĩnh viễn một phần tài liệu. Tự soạn lại một phần tài liệu cho phép bạn truy cập tài liệu để biên tập. Soạn lại từ hoặc cụm từ cụ thể cho phép bạn tự điều chỉnh từ hoặc cụm từ đó. Ẩn thông tin như Metadata (Siêu dữ liệu) - chứa thông tin tác giả, từ khóa và thông tin bản quyền - phải được gỡ bỏ theo cách nào đó. Theo mặc định, dấu Redaction là hộp thoại màu đen, tuy nhiên nó có thể chuyển sang bất kỳ màu nào khác hoặc một khoảng trống để loại bỏ nội dung.

Phương pháp 1 trong 5:
Chỉnh sửa tài liệu

 1. 1
  Mở Adobe Acrobat. Có thể chương trình được lưu ở ngay màn hình nền hoặc ở vị trí khác mà bạn phải tự tìm. Cách nhanh nhất là sử dụng thanh tìm kiếm. Thanh tìm kiếm trên Windows nằm ở góc dưới cùng bên trái, của Mac nằm ở góc trên cùng bên phải.
 2. 2
  Mở tập tin. Nhấp chuột vào “Edit PDF” (Chỉnh sửa PDF) và truy cập vào tập tin PDF cần chỉnh sửa.
 3. 3
  Mở “Content Editing” (Chỉnh sửa nội dung). Nhấp chuột vào công cụ “Edit Text & Images” (Biên tập Văn bản & Ảnh).[1]
 4. 4
  Nhấp chuột chọn phần nội dung muốn xóa. Nhấn phím Delete (Xóa). Nội dung bạn chọn sẽ được xóa!
  Quảng cáo

Phương pháp 2 trong 5:
Tự biên tập nội dung

 1. 1
  Mở Adobe Acrobat. Có thể chương trình được lưu ở ngay màn hình nền hoặc ở vị trí khác mà bạn phải tự tìm. Cách nhanh nhất là sử dụng thanh tìm kiếm. Thanh tìm kiếm trên Windows nằm ở góc dưới cùng bên trái, của Mac nằm ở góc trên cùng bên phải.
 2. 2
  Mở tập tin. Nhấp chuột vào “Edit PDF” rồi truy cập vào tập tin PDF cần chỉnh sửa.
 3. 3
  Chọn công cụ redact. Nhấp chuột vào “Tools” (Công cụ) > “Redact”. Trên Adobe Acrobat XI, bạn sẽ tìm thấy công cụ này trong trình đơn khởi động dưới tiêu đề "Black Out and Remove Content" (Tô đen và Xóa nội dung).[2]
 4. 4
  Xác định phần nội dung muốn xóa. Bạn có thể xóa bất kỳ thông tin nào trong tài liệu, bao gồm cả hình ảnh. Khi tìm được phần cần xóa, chỉ cần nhấp chuột vào để chọn. Bạn có thể nhấp đúp chuột, hoặc nhấp chuột để tô đậm rồi kéo chuột, hoặc dùng bất kỳ cách gì bạn muốn. Để chọn nhiều điểm, hãy giữ phím Ctrl trong khi chọn phần tiếp theo.
  • Nếu muốn lập lại dấu redaction trên các trang - chẳng hạn như đánh dấu ở phần header hoặc footer trên tất cả các trang - hãy nhấp chuột phải và chọn “Repeat Mark Across Pages” (Lập dấu trên các trang).
  • Trong trình đơn giới thiệu của Adobe Acrobat XI, bạn sẽ thấy 2 tùy chọn "Mark for Redaction" (Dấu Biên tập) và "Mark Pages to Redact" (Đánh dấu trang để biên tập) dưới tiêu đề "Black Out and Remove Content". Bạn có thể sử dụng 2 nút, tùy thuộc vào mức độ nội dung cần xóa, sau đó chọn nội dung hoặc trang chứa nội dung.
 5. 5
  Nhấp chuột vào “Apply” (Áp dụng) hoặc "Ok" trong hộp thoại hoặc thanh công cụ phụ hiển thị trên màn hình. Trong trình đơn/thanh công cụ khởi động của Adobe Acrobat XI, bạn nhấp chuột vào "Apply Redactions" (Áp dụng biên tập) để biên tập nội dung.
 6. 6
  Lưu tài liệu. Phần biên tập của bạn đã được hoàn tất!
  Quảng cáo

Phương pháp 3 trong 5:
Biên tập từ hoặc cụm từ cụ thể

 1. 1
  Mở Adobe Acrobat. Có thể chương trình được lưu ở ngay màn hình nền hoặc ở vị trí khác mà bạn phải tự tìm. Cách nhanh nhất là sử dụng thanh tìm kiếm. Thanh tìm kiếm trên Windows nằm ở góc dưới cùng bên trái, của Mac nằm ở góc trên cùng bên phải.
 2. 2
  Mở tập tin. Nhấp chuột vào “Edit PDF” sau đó truy cập vào tập tin cần chỉnh sửa.
 3. 3
  Chọn công cụ redact. Nhấp chuột vào “Tools” > “Redact”.[3]
 4. 4
  Thiết lập công cụ. Trong trình đơn phụ, chọn “Mark For Redaction” > “Find Text” (Tìm văn bản).
 5. 5
  Chọn nội dung muốn biên tập. Nhấp chuột vào “Tools” > “Redact”[4] trên các phiên bản Adobe Acrobat trước (chẳng hạn như Adobe Acrobat X hoặc cũ hơn). Trên Adobe Acrobat XI, bạn sẽ tìm thấy công cụ trong trình đơn khởi động dưới tiêu đề "Black Out and Remove Content". Để biên tập riêng một số cụm từ hoặc một phần trong trang, nhấp chọn "Mark for Redaction". Lựa chọn biên tập một từ hay cụm từ hoặc nhiều từ hay cụm từ. Để tìm số điện thoại hay số thẻ tín dụng hoặc các thông tin có tính công thức khác, hãy chọn “Patterns” (Kiểu mẫu).
 6. 6
  Tìm kiếm và xóa. Nhấp chuột vào “Search & Remove Text” (Tìm kiếm & Gỡ bỏ Văn bản).
 7. 7
  Xác nhận biên tập. Nhấp chuột vào + để xem toàn bộ phần được biên tập. Bạn có thể biên tập mọi thứ trong danh sách hoặc tự kéo xuống bên dưới danh sách và chọn phần muốn biên tập.
  • Để biên tập từ riêng biệt, chọn “Redaction Mark Options” (Tùy chọn Dấu Biên tập) > “Mark Partial Word(s) for Redaction” (Đánh dấu Từ Riêng biệt để Biên tập). Chọn số và vị trí ký tự để biên tập.
  • Trên Adobe Acrobat XI và các phiên bản mới hơn, nhấp chuột vào Apply Redaction ở bên phải thanh công cụ.
 8. 8
  Nhấp chuột vào nút “Apply” hoặc "Ok" trong hộp thoại hoặc thanh công cụ phụ hiển thị trên màn hình. Trong trình đơn/thanh công cụ khởi động của Adobe Acrobat XI, bạn cần nhấp chuột vào "Apply Redactions" để biên tập nội dung.
 9. 9
  Lưu tài liệu. Thao tác biên tập của bạn đã hoàn thành!
  Quảng cáo

Phương pháp 4 trong 5:
Gỡ bỏ thông tin ẩn

 1. 1
  Mở Adobe Acrobat. Có thể chương trình được lưu ở ngay màn hình nền hoặc ở vị trí khác mà bạn phải tự tìm. Cách nhanh nhất là sử dụng thanh tìm kiếm. Thanh tìm kiếm trên Windows nằm ở góc dưới cùng bên trái, của Mac nằm ở góc trên cùng bên phải.
 2. 2
  Mở tập tin. Nhấp chuột vào “Edit PDF” sau đó truy cập vào tập tin PDF cần chỉnh sửa.
 3. 3
  Chọn công cụ biên tập. Nhấp chuột vào “Tools” > “Redact”.[5]
 4. 4
  Nhấp chuột vào “Remove Hidden Information” (Gỡ bỏ Thông tin Ẩn). Tùy chọn này thuộc thanh công cụ phụ trong mục có tiêu đề "Hidden Information" (Thông tin Ẩn).
 5. 5
  Chọn thông tin ẩn muốn gỡ bỏ. Kiểm tra nội dung muốn gỡ bỏ. Ở bước này, bạn sẽ thấy siêu dữ liệu, bình luận, tập tin đính kèm của tài liệu. Tích vào hộp thoại bên cạnh thông tin bạn muốn gỡ bỏ.
  • Nhấp chuột vào dấu + bên cạnh danh mục chính và danh mục phụ trong hộp thoại, bạn có thể thấy từng danh mục được gỡ bỏ. Danh mục được tích sẽ bị gỡ bỏ khi áp dụng phương pháp này.
 6. 6
  Nhấp chuột vào “Remove” (Gỡ bỏ). Nhấp chuột vào “Ok”. Hộp thoại này nằm phía trên ô đánh dấu trong hộp thoại của Adobe Acrobat XI.
 7. 7
  Lưu tập tin. Đây là bước quan trọng.
  Quảng cáo

Phương pháp 5 trong 5:
Thay đổi dấu biên tập

 1. 1
  Mở Adobe Acrobat. Đây là thao tác thay đổi dấu biên tập màu đen mặc định. Có thể chương trình được lưu ở ngay màn hình nền hoặc ở vị trí khác mà bạn phải tự tìm. Cách nhanh nhất là sử dụng thanh tìm kiếm. Thanh tìm kiếm trên Windows nằm ở góc dưới cùng bên trái, của Mac nằm ở góc trên cùng bên phải.
 2. 2
  Chọn “Properties” (Đặc tính). Tùy chọn này nằm trong thanh công cụ phụ.
 3. 3
  Mở tab “Appearance” (Hiển thị). Trên các phiên bản đời mới của Adobe Acrobat (từ XI trở lên), bạn sẽ không thấy tab Appearance, thay vào đó là hộp thoại thả xuống có hình bình tưới hoa và hình vuông được tô màu với biểu tượng thả xuống.
 4. 4
  Chọn màu. Nhấp chuột vào “Redacted Area Fill Color” (Chọn màu tô đậm vùng cần biên tập) để chọn màu cho hộp thoại. Chọn “No Color” (Không màu) để không tô màu vùng đó. Trên Adobe Acrobat XI, bạn chỉ cần nhấp chuột vào màu trên màn hình hoặc "No Color".
  Quảng cáo

Cảnh báo

 • Công cụ Redaction sẽ xóa vĩnh viễn thông tin, nếu sau này bạn muốn xem lại thông tin, hãy lưu tập tin mới bằng tên khác.

Những thứ bạn cần

 • Adobe Acrobat Pro

Về bài wikiHow này

Đồng tác giả:
Biên tập viên wikiHow
Bài viết này có đồng tác giả là đội ngũ biên tập viên và các nhà nghiên cứu đã qua đào tạo, những người xác nhận tính chính xác và toàn diện của bài viết.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Không
Quảng cáo