Cách để Xóa lịch sử duyệt web trên iPad

Đồng tác giả: Nhân viên của wikiHow

WikiHow hôm nay sẽ hướng dẫn bạn cách xóa lịch sử duyệt web trên iPad. Bạn có thể thực hiện điều này trên trình duyệt Safari, Chrome và Firefox. Bạn cũng có thể xóa tin nhắn nếu muốn “dọn dẹp” lịch sử tin nhắn của mình.

Phương pháp 1 trong 3:
Safari

 1. 1
 2. 2
  Cuộn xuống và nhấn vào Safari. Tác vụ nằm ở khoảng 1/3 trang Cài đặt. Bảng chọn của Safari sẽ mở ra bên phải màn hình.
  • Chắc rằng bạn cuộn trên cánh trái màn hình để tìm đến được tùy chọn Safari.
 3. 3
  Cuộn xuống và nhấn vào Clear History and Website Data (Xóa Lịch sử và Dữ liệu Website). Nút này nằm cuối bảng chọn Safari.
 4. 4
  Nhấn vào Clear (Xóa) khi được hỏi. Lịch sử trình duyệt của Safari sẽ được xóa ngay.
  Quảng cáo

Phương pháp 2 trong 3:
Chrome

 1. 1
  Mở Google Chrome. Ứng dụng có biểu tượng trông giống một hình cầu với màu đỏ, xanh lá, vàng và xanh dương nằm trên nền trắng.
 2. 2
  Nhấn vào ở góc trên, bên phải màn hình. Một trình đơn thả xuống sẽ hiện ra.
 3. 3
  Nhấn vào Settings nằm gần dưới cùng của trình đơn thả xuống. Cửa sổ Cài đặt sẽ hiện ra.
 4. 4
  Nhấn vào Privacy (Riêng tư) nằm trong nhóm tùy chọn "Advanced" (Nâng cao) trên cửa sổ Settings.
 5. 5
  Nhấn vào Clear Browsing Data (Xóa Dữ liệu Trình duyệt) nằm cuối cửa sổ Privacy.
 6. 6
  Đánh dấu vào Browsing History (Lịch sử Trình duyệt). Đây là mục đầu tiên trong cửa sổ Clear Browsing Data. Nếu bạn thấy một dấu tích màu xanh dương nằm bên phải tùy chọn này thì có nghĩa là Browsing History đã được chọn.
  • Bạn cũng có thể đánh dấu để chọn những tùy chọn khác muốn xóa (ví dụ: Saved Passwords).
 7. 7
  Nhấn vào nút Clear Browsing Data màu đỏ, nằm gần cuối cửa sổ Clear Browsing Data.
 8. 8
  Nhấn vào Clear Browsing Data khi được hỏi. Lịch sử trình duyệt Google Chrome sẽ bị xóa khỏi iPad.
  Quảng cáo

Phương pháp 3 trong 3:
Firefox

 1. 1
  Mở Firefox. Ứng dụng có biểu tượng con cáo màu cam quấn quanh quả cầu màu xanh dương.
 2. 2
  Nhấn vào ở góc trên, bên phải màn hình. Một trình đơn thả xuống sẽ hiện ra.
 3. 3
  Nhấn vào Settings bên dưới biểu tượng hình bánh răng nằm trong trình đơn thả xuống.
 4. 4
  Cuộn xuống giữa nhóm tùy chọn "Privacy" và nhấn vào Clear Private Data (Xóa Dữ liệu Riêng tư).
 5. 5
  Đảm bảo rằng thanh trượt "Browsing History" đang có màu cam. Nếu thanh trượt nằm bên phải "Browsing History" không phải màu cam, nhấn vào nó trước khi tiếp tục.
  • Bạn có thể nhấn vào những thanh trượt khác trên trang này để chọn các mục sẽ xóa như "Cache" (Bộ nhớ tạm thời) và "Cookies".
 6. 6
  Nhấn vào Clear Private Data nằm gần cuối cửa sổ Clear Private Data.
 7. 7
  Nhấn OK khi thông báo hiện ra. Lịch sử trình duyệt Firefox sẽ bị xóa khỏi iPad.
  Quảng cáo

Lời khuyên

 • Việc xóa lịch sử trình duyệt có thể cải thiện tốc độ iPad, đặc biệt là đối với những dòng máy cũ.

Cảnh báo

 • Việc xóa lịch sử trình duyệt đối với một trình duyệt sẽ không ảnh hưởng gì đến những trình duyệt còn lại.


Về bài wikiHow này

Đồng tác giả:
Biên tập viên wikiHow
Bài viết này có đồng tác giả là đội ngũ biên tập viên và các nhà nghiên cứu đã qua đào tạo, những người xác nhận tính chính xác và toàn diện của bài viết.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Không
Quảng cáo