Cách để Xóa dữ liệu trùng lặp trên Excel

wikiHow hôm nay sẽ hướng dẫn bạn cách xóa dữ liệu trùng lặp trên bảng tính Microsoft Excel.

Phương pháp 1 trong 2:
Xóa dữ liệu trùng lặp
Sửa đổi

 1. 1
  Nhấp đúp vào tài liệu Excel. Bảng tính sẽ mở ra trong Excel.
  • Bạn cũng có thể mở tài liệu có sẵn trong phần "Recent" (Gần đây) của thẻ Open (Mở).
 2. 2
  Chọn nhóm dữ liệu. Nhấp vào mục trên cùng của dữ liệu, nhấn giữ phím Shift rồi nhấp vào mục cuối cùng.
  • Nếu muốn chọn nhiều cột, hãy nhấp vào mục phía trên bên trái rồi nhấp tiếp vào mục phía dưới bên phải trong lúc bạn đè phím Shift.
 3. 3
  Nhấp vào thẻ Data (Dữ liệu) nằm bên trái ruy-băng xanh lá đầu cửa sổ Excel.
 4. 4
  Nhấp vào Remove Duplicates (Xóa dữ liệu trùng lặp). Tùy chọn nằm trong phần "Data Tools" (Công cụ dữ liệu) của thanh công cụ Data gần đầu cửa sổ Excel. Một cửa sổ sẽ bật ra với tác vụ chọn/bỏ chọn các cột.
 5. 5
  Bạn cần chắc rằng từng cột mà bạn muốn chỉnh sửa đã được chọn. Bạn sẽ thấy nhiều tên cột khác nhau (chẳng hạn như "Column A", "Column B") cạnh ô đánh dấu; hãy nhấp vào ô đánh dấu để bỏ chọn cột mà bạn không cần.
  • Theo mặc định, tất cả cột cạnh đối tượng mà bạn chọn đều sẽ được liệt kê và đánh dấu sẵn trong danh sách này.
  • Bạn có thể nhấp vào Select All để chọn tất cả các cột trong danh sách.
 6. 6
  Nhấp OK. Mọi dữ liệu trùng lặp sẽ bị xóa khỏi bảng tính Excel.
  • Nếu không có dữ liệu trùng lặp nào được báo cáo trong khi bạn biết chắc là có thì bạn nên chọn từng cột mỗi lần.
  Advertisement

Phương pháp 2 trong 2:
Đánh dấu dữ liệu trùng lặp
Sửa đổi

 1. 1
  Nhấp đúp vào tài liệu Excel. Bảng tính sẽ mở ra trong Excel để bạn có thể kiểm tra những ô mang giá trị giống nhau bằng cách sử dụng tính năng Conditional Formatting (Định dạng có điều kiện). Đây là cách phù hợp nếu bạn chỉ cần tìm dữ liệu trùng lặp chứ không muốn xóa những giá trị này theo mặc định.
  • Bạn cũng có thể mở tài liệu có sẵn trong phần "Recent" của thẻ Open.
 2. 2
  Nhấp vào ô phía trên bên trái nhóm dữ liệu để chọn.
  • Không bao gồm tiêu đề (ví dụ: "Ngày", "Giờ", vân vân.) trong vùng chọn.
  • Nếu bạn chỉ chọn một hàng thì nhấp vào đề mục ngoài cùng bên trái dòng.
  • Nếu bạn chỉ chọn một cột, hãy nhấp vào đề mục trên cùng của cột.
 3. 3
  Nhấn giữ phím Shift và nhấp vào ô phía dưới bên phải. Thao tác này sẽ chọn tất cả dữ liệu nằm giữa góc trên bên trái và góc dưới bên phải của nhóm dữ liệu.
  • Nếu bạn chỉ chọn một hàng thì nhấp vào ô chứa dữ liệu phía ngoài cùng bên phải.
  • Nếu bạn chỉ chọn một cột, hãy nhấp vào mục chứa dữ liệu ở dưới cùng.
 4. 4
  Nhấp vào Conditional Formatting. Tùy chọn nằm trong phần "Styles" (Phong cách) của thẻ Home (Trang chủ). Một trình đơn thả xuống sẽ hiện ra.
  • Có thể bạn cần nhấp vào thẻ Home đầu cửa sổ Excel trước để tìm tùy chọn này.
 5. 5
  Chọn Highlight Cells Rules (Đánh dấu các ô theo quy tắc). Một cửa sổ sẽ bật ra.
 6. 6
  Nhấp vào Duplicate Values (Giá trị trùng lặp) nằm cuối menu bật lên. Tất cả giá trị trùng lặp trong phạm vi mà bạn đã chọn sẽ được tô sáng.
  Advertisement

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Không