Cách để Xóa các tệp tải xuống trên Android

Đồng tác giả: Nhân viên của wikiHow

WikiHow hôm nay sẽ hướng dẫn bạn cách xóa các tệp đã được tải xuống và lưu trữ trong bộ nhớ của thiết bị Android.

Các bước

 1. 1
  Mở khay ứng dụng. Trên hầu hết các phiên bản Android, ứng dụng này có biểu tượng ma trận các dấu chấm, nằm dọc bên dưới màn hình. Nhấn vào biểu tượng để mở khay ứng dụng.
 2. 2
  Nhấn vào Downloads (Tải xuống) nằm trong số các ứng dụng hiển thị, thường được xếp theo thứ tự bảng chữ cái.
  • Một số phiên bản Android không có ứng dụng "Downloads". Trong trường hợp này, bạn cần mở trình quản lý tập tin như Files (Tập tin) hoặc My Files (Tập tin Của tôi) rồi nhấn vào Downloads.
 3. 3
  Nhấn vào và giữ trên một file cần xóa.
  • Thiết bị sẽ chuyển sang chế độ "Select" (Chọn); để chọn thêm tập tin, bạn chỉ cần nhấn vào tập tin đó.
 4. 4
  Nhấn vào biểu tượng "Delete" có hình thùng rác với chữ "DELETE" hoặc "XÓA" nằm đầu hoặc cuối màn hình.
 5. 5
  Nhấn vào DELETE để xác nhận rằng bạn muốn xóa các tập tin đã tải xuống khỏi thiết bị.
  • Trong một số phiên bản Android, hộp thoại có thể yêu cầu bạn nhấn OK.
  Quảng cáo


Bài viết wikiHow có liên quan

Về bài wikiHow này

Đồng tác giả:
Biên tập viên wikiHow
Bài viết này có đồng tác giả là đội ngũ biên tập viên và các nhà nghiên cứu đã qua đào tạo, những người xác nhận tính chính xác và toàn diện của bài viết.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Không
Quảng cáo