Cách để Xóa bộ nhớ đệm Android

Đồng tác giả: Nhân viên của wikiHow

wikiHow hôm nay sẽ hướng dẫn bạn cách giải phóng không gian lưu trữ trên thiết bị Android thông qua việc xóa bộ nhớ đệm của ứng dụng.

Phương pháp 1 trong 2:
Xóa tất cả bộ nhớ đệm

 1. 1
 2. 2
  Nhấn vào Storage (Bộ nhớ) trên trình đơn. Tùy chọn nằm bên dưới tiêu đề "Device" (Thiết bị).
  • Tùy chọn này còn có tên là Storage & USB (Bộ nhớ & USB) trên một số thiết bị Android.
 3. 3
  Nhấn vào Cached data (Dữ liệu bộ nhớ đệm). Một trình đơn sẽ bật lên hỏi rằng bạn có muốn xóa dữ liệu bộ nhớ đệm hay không.
  • Nếu không thấy tùy chọn này trong trình đơn Storage, bạn hãy tìm tiêu đề Phone storage (Bộ nhớ điện thoại). Tùy chọn Cached data sẽ nằm trong đó.
 4. 4
  Nhấn OK. Tất cả dữ liệu bộ nhớ đệm sẽ bị xóa khỏi thiết bị Android.
  Quảng cáo

Phương pháp 2 trong 2:
Xóa bộ nhớ đệm riêng của ứng dụng

 1. 1
 2. 2
  Cuộn xuống và nhấn vào Apps (Ứng dụng). Danh sách tất cả ứng dụng sẽ hiện ra.
 3. 3
  Nhấn vào ứng dụng. Thông tin về ứng dụng sẽ mở ra.
 4. 4
  Nhấn vào Storage. Tùy chọn này nằm đầu trình đơn, bên dưới các nút.
 5. 5
  Nhấp vào CLEAR CACHE (Xóa bộ nhớ đệm). Bộ nhớ đệm của ứng dụng được chọn sẽ bị xóa.
  • Lặp lại những bước vừa rồi với những ứng dụng khác mà bạn cần xóa bộ nhớ đệm.
  • Để xóa bộ nhớ đệm của tất cả ứng dụng cùng lúc, hãy xem phương pháp này.
  Quảng cáo

Cảnh báo

 • Cài đặt tùy chỉnh của một số ứng dụng có thể bị mất sau khi bạn xóa tất cả dữ liệu bộ nhớ đệm.

Về bài wikiHow này

Đồng tác giả:
Biên tập viên wikiHow
Bài viết này có đồng tác giả là đội ngũ biên tập viên và các nhà nghiên cứu đã qua đào tạo, những người xác nhận tính chính xác và toàn diện của bài viết.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Không
Quảng cáo