Cách để Thu hồi email đã gửi trên Outlook

wikiHow hôm nay sẽ hướng dẫn bạn cách bật và sử dụng tính năng "Undo Send" (Hoàn tác gửi) trên mail Outlook, bạn sẽ có thể thu hồi lại email trong khoảng thời gian giới hạn sau khi nhấp nút "Send" (Gửi). Lưu ý: tính năng "Undo Send" không có sẵn trên ứng dụng Outlook di động.

Phần 1 trong 2: Bật tính năng "Undo Send"Sửa đổi

 1. 1
  Mở website Outlook. Hộp thư đến của bạn sẽ hiện ra nếu bạn đã đăng nhập Outlook.
  • Nếu chưa đăng nhập, hãy nhấp vào Sign in, nhập địa chỉ email (hay số điện thoại) và mật khẩu của bạn rồi kích Sign in.
 2. 2
  Nhấp vào nút hình ⚙️ ở góc trên bên phải trang Outlook.
 3. 3
  Nhấp vào Options (Tùy chọn). Tùy chọn nằm cuối trình đơn thả xuống bên dưới biểu tượng bánh răng cài đặt (Settings).
 4. 4
  Nhấp vào Undo send ở phía trên bên trái cửa sổ Outlook. Tùy chọn nằm bên dưới tiêu đề "Automatic processing" (Xử lý tự động) vốn là thư mục con của thẻ "Mail" (Thư).
 5. 5
  Nhấp vào nút tròn cạnh dòng chữ "Let me cancel messages I've sent for:" (Cho tôi hủy bỏ thư mình đã gửi trong:). Tùy chọn nằm bên dưới tiêu đề "Undo send" ở giữa đầu trang.
 6. 6
  Nhấp vào khung thời gian giới hạn. Giá trị mặc định là "10 seconds" hay "10 giây", nhưng bạn có thể chọn một trong những giá trị sau:
  • 5 seconds (5 giây)
  • 10 seconds (10 giây)
  • 15 seconds (15 giây)
  • 30 seconds (30 giây)
 7. 7
  Nhấp vào một giới hạn thời gian. Lựa chọn của bạn sẽ quyết định khoảng thời gian chờ mà bạn có thể thu hồi lại email sau khi nhấn nút "Send."
 8. 8
  Nhấp vào Save (Lưu) ở đầu trang. Tính năng "Undo Sent" sẽ được bật và áp dụng cho tất cả email trong tương lai.
  Advertisement

Phần 2 trong 2: Thu hồi emailSửa đổi

 1. 1
  Nhấp vào ← Options ngay phía trên trình đơn tùy chọn bên trái trang. Bạn sẽ được đưa trở lại hộp thư đến.
 2. 2
  Nhấp vào +New (+Mới). Tùy chọn nằm phía trên tiêu đề "Inbox" ở gần đầu giao diện Outlook. Mẫu email mới sẽ mở ra bên phải trang.
 3. 3
  Nhập thông tin cho email. Dù gì bạn cũng sẽ thu hồi lại email này sau khi gửi nên những gì bạn nhập vào đây không quan trọng; tuy nhiên, bạn cần thêm thông tin sau vào trường dữ liệu tương ứng:
  • Tên liên hệ
  • Chủ đề
  • Nội dung thư
 4. 4
  Nhấp vào Send ở góc dưới bên phải cửa sổ email. Email của bạn sẽ được gửi đến người nhận.
 5. 5
  Nhấp vào Undo (Hoàn tác). Tùy chọn sẽ bật lên ở góc trên bên phải hộp thư đến. Thao tác này sẽ tạm dừng quá trình gửi và mở email ra trong một cửa sổ mới. Tại đây, bạn có thể chỉnh sửa email, hoặc nhấp vào Discard (Bỏ) ở dưới cùng cửa sổ email để hủy thư.
  Advertisement

Cảnh báoSửa đổi

 • Sau khi thời gian "Undo Send" kết thúc, bạn sẽ không thể thu hồi lại email.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Không