Cách để Thay đổi tên của điện thoại Android

Bài viết wikiHow này hướng dẫn bạn cách thay đổi tên của điện thoại Android trên cả Bluetooth và mạng.

Phương pháp 1 trong 2:
Thay đổi tên thiết bị
Sửa đổi

 1. 1
  Mở phần Setting (Cài đặt) của Android. Chạm biểu tượng hình bánh răng nằm ở một trong các màn hình chính (màn hình Home).
  • Phần Settings có thể nằm trong App Drawer (nút có kích thước 2x3 hoặc 3x3 dấu chấm) trên màn hình chính.
 2. 2
  Cuộn xuống dưới rồi chạm About Device (Thông tin về điện thoại). Trên một số điện thoại, tùy chọn này có ghi là Device Information (Giới thiệu về điện thoại).[1]
 3. 3
  Cuộn xuống và chạm Device Name (Tên điện thoại).
 4. 4
  Gõ tên mới.
 5. 5
  Chạm Done (Hoàn tất). Điện thoại Android giờ sẽ hiển thị tên mới khi kết nối với Bluetooth, mạng không dây hoặc máy tính.[2]
  Advertisement

Phương pháp 2 trong 2:
Thay đổi tên Bluetooth
Sửa đổi

 1. 1
  Mở phần Settings của Android. Chạm biểu tượng hình bánh răng thuộc một trong những màn hình chính.
  • Phần Settings có thể nằm trong App Drawer (nút có hình 2x3 hoặc 3x3 dấu chấm) trên màn hình chính.
 2. 2
  Chạm Bluetooth.
 3. 3
  Chạm công tắc Bluetooth nếu chưa bật Bluetooth. Bạn cần bật Bluetooth để thay đổi tên thiết bị.
 4. 4
  Chạm &# 8942;. Nút này thường nằm ở góc trên bên phải màn hình.
 5. 5
  Chạm Rename this device (Đổi tên điện thoại).
 6. 6
  Nhập tên mới.
 7. 7
  Chạm Rename (Đổi tên). Thiết bị của bạn giờ sẽ hiển thị tên mới khi kết nối mạng Bluetooth (ví dụ như kết nối stereo của xe ô tô).[3]
  Advertisement

Lời khuyênSửa đổi

 • Nếu gặp vấn đề khi thay đổi tên của điện thoại, bạn có thể thử khởi động lại điện thoại và bật Bluetooth.

Cảnh báoSửa đổi

 • Nếu đang sử dụng điện thoại làm hotspot (phát sóng Wi-Fi) thì tên mới có thể sẽ không được hiển thị.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Không
Advertisement