Cách để Thay đổi ngày sinh trên Facebook

Đồng tác giả: Nhân viên của wikiHow

Đây là bài viết hướng dẫn bạn cách thay đổi ngày sinh hiển thị trên trang Facebook cá nhân của mình. Bạn có thể thực hiện việc này trên ứng dụng điện thoại và trên trang web của Facebook. Nếu không thoải mái với việc chia sẻ ngày sinh trên Facebook, bạn luôn có thể ẩn thông tin này.

Phương pháp 1 trong 2:
Trên điện thoại thông minh

 1. 1
  Mở ứng dụng Facebook có biểu tượng chữ "f" màu trắng trên nền màu xanh dương. Sau khi mở ứng dụng, bạn sẽ thấy Bảng tin Facebook của mình nếu đã đăng nhập vào tài khoản Facebook trên điện thoại hoặc máy tính bảng.
  • Nếu chưa đăng nhập vào Facebook, bạn sẽ nhập địa chỉ email (hoặc số điện thoại) và mật khẩu để tiếp tục.
 2. 2
  Chạm vào biểu tượng ở phía dưới góc phải màn hình (trên iPhone) hoặc phía trên góc phải màn hình (trên điện thoại Android).
 3. 3
  Chạm vào tên của bạn ở phía trên trình đơn. Thao tác sẽ đưa bạn đến trang cá nhân của mình.
 4. 4
  Chọn About (Giới thiệu) ở bên dưới ảnh đại diện của bạn.
  • Trên Android, bạn sẽ kéo xuống để thấy lựa chọn About (Giới thiệu).
 5. 5
  Kéo xuống phần "BASIC INFO" (Thông tin cơ bản) và chọn Edit (Chỉnh sửa). Nút Edit (Chỉnh sửa) ở bên phải màn hình, ngang hàng với tiêu đề "Thông tin cơ bản".
  • Trên điện thoại Android, bạn phải chọn More About You (Giới thiệu thêm về bạn) trên trang này trước.
 6. 6
  Chỉnh sửa ngày sinh của bạn. Có hai phần bên dưới tiêu "BIRTHDAY" (Sinh nhật), là ngày và tháng sinh của bạn cùng với "Birth Year" là năm sinh của bạn. Thay đổi thông tin này như sau:
  • Chạm vào tháng, ngày, hoặc năm để hiển thị danh sách lựa chọn.
  • Chọn tháng, ngày hoặc năm mà bạn muốn hiển thị.
  • Lặp lại thao tác này cho mỗi giá trị mà bạn muốn thay đổi.
 7. 7
  Kéo xuống và chọn Save (Lưu) ở bên dưới trang "Edit Profile" (Chỉnh sửa trang cá nhân). Việc này sẽ cập nhật ngày sinh trong phần "About" (Giới thiệu) của trang cá nhân.
  Quảng cáo

Phương pháp 2 trong 2:
Trên máy tính

 1. 1
  Vào trang Facebook.https://www.facebook.com vào trình duyệt yêu thích của bạn. Thao tác này sẽ đưa bạn đến phần Bảng tin nếu bạn đã đăng nhập vào Facebook của mình.
  • Nếu chưa đăng nhập vào Facebook, bạn gõ địa chỉ email (hoặc số điện thoại) và mật khẩu để tiếp tục.
 2. 2
  Nhấp vào tên. Tên của bạn đang hiển thị ở phía trên góc phải trang Facebook. Hãy nhấp vào đó để chuyển sang trang cá nhân.
 3. 3
  Nhấp vào thẻ About (Giới thiệu) ở phía dưới góc phải ảnh đại diện của bạn.
 4. 4
  Nhấp vào Contact and Basic Info (Thông tin cơ bản và liên hệ) ở bên trái trang Giới thiệu.
 5. 5
  Kéo xuống phần sinh nhật ở bên dưới tiêu đề "BASIC INFO" (Thông tin cơ bản) để chỉnh sửa và thực hiện như sau:
  • Chọn ngày sinh hoặc năm sinh.
  • Nhấp vào Edit (Chỉnh sửa) ở bên phải trang.
  • Nhấp vào tháng, ngày hoặc năm mà bạn muốn thay đổi.
  • Nhấp vào tháng, ngày hoặc năm mới.
  • Lặp lại thao tác này cho mỗi thông tin sinh nhật mà bạn muốn thay đổi.
 6. 6
  Nhấp vào Save Changes (Lưu thay đổi) ở bên dưới cửa sổ đang hiển thị. Việc này giúp cập nhật ngày sinh trong phần "About" (Giới thiệu) trên trang cá nhân của bạn.
  Quảng cáo

Lời khuyên

 • Tốt nhất bạn nên nhập ngày sinh của mình vào Facebook. Nếu không thoải mái với điều đó, bạn vẫn có thể ẩn ngày sinh trên trang cá nhân.
 • Bạn chỉ có thể thay đổi ngày sinh đôi lần trước khi bị Facebook chặn quyền thay đổi thông tin này trong vài ngày.

Cảnh báo

 • Bạn phải đủ 13 tuổi để có thể sử dụng Facebook. Vì vậy, hãy lưu ý việc này khi thay đổi ngày sinh.

Về bài wikiHow này

Đồng tác giả:
Biên tập viên wikiHow
Bài viết này có đồng tác giả là đội ngũ biên tập viên và các nhà nghiên cứu đã qua đào tạo, những người xác nhận tính chính xác và toàn diện của bài viết.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Không
Quảng cáo