Cách để Thay đổi Thư mục trong Command Prompt

Đây là bài viết hướng dẫn bạn cách thay đổi thư mục (hay còn gọi là "directory") được quản lý bởi chương trình Command Prompt (Dấu nhắc lệnh) trên máy tính Windows. Để thay đổi Command Prompt, bạn phải dùng tài khoản của quản trị viên.

Phương pháp 1 trong 2:
Mở Command Prompt
Sửa đổi

 1. 1
  Mở Start. Bạn có thể nhấp vào biểu tượng Windows ở phía dưới góc trái màn hình, hoặc ấn phím Win.
  • Đối với Windows 8, bạn sẽ đặt con trỏ chuột ở phía trên góc phải màn hình, sau đó nhấp vào biểu tượng kính lúp khi bạn thấy nó xuất hiện.
 2. 2
  Gõ lệnh cmd để làm hiển thị biểu tượng Command Prompt ở phía trên cửa sổ Start.
 3. 3
  Nhấp phải vào Command Prompt có biểu tượng hộp màu đen để làm hiển thị một trình đơn.
 4. 4
  Nhấp vào Run as administrator (Truy cập bằng quyền của quản trị viên) ở phía trên trình đơn. Việc này sẽ cho phép bạn truy cập Command Prompt bằng quyền của quản trị viên.
  • Xác nhận lựa chọn này bằng cách nhấp Yes (Có) khi được hỏi.
  • Bạn không thể mở Command Prompt ở chế độ của quản trị viên nếu đang sử dụng máy tính mạng công công và bị giới hạn (chẳng hạn như máy tính ở thư viện hay trường học) hoặc tài khoản người dùng thông thường.
  Advertisement

Phương pháp 2 trong 2:
Thay đổi thư mục
Sửa đổi

 1. 1
  Gõ lệnh cd . Đảm bảo phải có một dấu cách ở phía sau "cd". Lệnh này có nghĩa là "thay đổi thư mục" - lệnh gốc để thay đổi bất kỳ thư mục nào.
  • Đứng ấn phím Enter.
 2. 2
  Xác định đường dẫn thư mục của bạn. Đường dẫn thư mục giống như bản đồ đưa bạn đến một thư mục cụ thể. Ví dụ, nếu thư mục bạn muốn thay đổi là "System32" trong thư mục "WINDOWS" của ổ cứng thì đường dẫn sẽ là "C:\WINDOWS\System32\".
  • Bạn có thể tìm đường dẫn thư mục bằng cách mở My Computer, nhấp đúp vào biểu tượng ổ cứng, tìm đến thư mục của bạn và xem đường dẫn tại thanh địa chỉ phía trên thư mục.
 3. 3
  Gõ đường dẫn thư mục. Lệnh hoặc đường dẫn của bạn sẽ ở phía sau lệnh "cd"; đảm bảo phải có một dấu cách giữa "cd" và lệnh của bạn.
  • Ví dụ, lệnh đầy đủ của bạn có thông tin như sau: cd Windows\System32 hoặc cd D:.
  • Vì thư mục mặc định thường ở ổ cứng (chẳng hạn như "C:") nên bạn không cần phải gõ tên của ổ cứng.
 4. 4
  Ấn Enter. Thao tác này sẽ thay đổi thư mục trong Command Prompt theo ý định của bạn.
  Advertisement

Lời khuyênSửa đổi

 • Việc thay đổi thư mục thường hữu ích khi bạn muốn điều chỉnh hoặc xóa tập tin tại một vị trí cụ thể.
 • Một số lệnh phổ biến trong Command Prompt gồm có:
  • D: hoặc F: - Thay đổi thư mực sang một ổ đĩa khác hoặc ổ đĩa flash.
  • .. - Di chuyển thư mục hiện tại ra thư mục ở phía trước (ví dụ: "C:\Windows\System32" sang "C:\Windows").
  • /d - Cùng lúc thay đổi ổ đĩa và thư mục. Ví dụ, nếu Command Prompt ở ổ đĩa ("D:"), bạn sẽ gõ "cd /d C:\Windows" để di chuyển thư mục Windows sang ổ đĩa ("C:").
  • \ - Đưa bạn đến thư mục gốc (chẳng hạn như ổ cứng).

Cảnh báoSửa đổi

 • Việc cố gắng thực hiện lệnh liên quan đến một tập tin hoặc thư mục cụ thể khi đang ở một thư mục khác sẽ phát sinh lỗi.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Không