Cách để Tự động tắt máy tính vào thời điểm cụ thể

Bạn luôn quên tắt máy tính trước khi leo lên giường hoặc quên nhìn đồng hồ trong khi làm việc? Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách tắt máy tính vào thời điểm do mình cài đặt.

Phương pháp 1 trong 2:
Sử dụng Task Scheduler

 1. 1
  Mở Task Scheduler. Tùy chọn này có sẵn trong Windows 7 và Windows 8. Trong Windows 7, nhấp vào Start → Control Panel → System and Security → Administrative Tools → Task Scheduler. Trong Windows 8, nhấn phím Win, gõ "schedule tasks", và chọn "Schedule tasks" từ kết quả tìm kiếm.
 2. 2
  Nhấp vào "Create Basic Task". Tùy chọn này có sẵn trong trình đơn "Actions" (Tác vụ) nằm ở phía bên phải cửa sổ. Bạn phải cung cấp tên và mô tả hoạt động. Đặt tên dễ nhớ, chẳng hạn như "Shutdown Timer". Nhấp vào Next > để tiếp tục.
 3. 3
  Chọn tần suất. Chọn "Daily" trên trang "Task Trigger" và nhấp vào Next >. Chọn thời gian mà bạn muốn tắt máy tính vào mỗi buổi tối. Cài đặt "Recur ever: X days" giá trị "1". Nhấp vào Next >.
 4. 4
  Chọn "Start a program". Tùy chọn này nằm trên màn hình "Action" và được chọn tự động. Nhấp vào nút Next > để tiếp tục.
 5. 5
  Nhập vị trí cho chương trình tắt máy. Khi Windows tắt, thực tế hệ điều hành đang chạy chương trình tắt máy. Trong khung "Program/script", gõ C:\Windows\System32\shutdown.exe.
  • Trong khung "Arguments", gõ /s. Nhấp vào Next >.
 6. 6
  Xem lại cài đặt. Trên màn hình Summary, hãy xem lại cài đặt để chắc chắn rằng bạn đã chọn đúng ngày. Nhấp vào nút Finish để lưu hoạt động. Máy tính của bạn bây giờ sẽ tắt tại một thời điểm nhất định mỗi ngày.[1]
  Quảng cáo

Phương pháp 2 trong 2:
Tạo tập tin BAT

 1. 1
  Mở notepad theo đường dẫn Start> All Programmes> Accessories> Notepad. Hoặc bằng cách gõ "notepad" không có dấu nháy kép vào start menu và nhấn enter.
 2. 2
  Sao chép mã dưới đây:
  • @echo off
  • :W
  • if %time%==00:00:00.00 goto :X
  • goto :W
  • :X
  • shutdown.exe /s /f /t 60 /c "Go to bed!!!!!!"
   • Tác vụ này sẽ liên tục kiểm tra thời gian để xem đã đến nửa đêm hay chưa, và nếu như vậy, máy tính sẽ được tắt với thông báo "Go to bed!!!!"
 3. 3
  Thay phần if %time%== bằng thời gian mà bạn tùy chọn. Cài đặt phải ở định dạng: HH:MM:SS.MS và ở định dạng 24 giờ để có thể hoạt động.
 4. 4
  Truy cập File> Save As.
  • Đổi khung "Save as type" thành "All Files"
  • Gõ "timer.bat" vào tên tập tin và nhấp "Save"
 5. 5
  Nhấp đúp vào tập tin. Màn hình command prompt sẽ xuất hiện.
 6. 6
  Để cửa sổ này mở trong khi bạn làm việc.
 7. 7
  Khi đến thời gian mà bạn cài đặt trong phương pháp 3, máy tính sẽ hiển thị thông báo trong vòng một phút và sau đó máy tính của bạn sẽ được tắt.
 8. 8
  Nếu muốn hủy quá trình tắt máy, nhấn phím Windows (phím có logo Microsoft) + R.
 9. 9
  Gõ "shutdown -a" không có dấu nháy kép vào cửa sổ hiện ra và nhấn Enter. Cửa sổ Command Prompt sẽ xuất hiện và biến mất. Một quả bóng tương tự như vậy cũng sẽ xuất hiện.
  Quảng cáo

Cảnh báo

 • Các phương pháp này chỉ áp dụng cho người dùng Windows 7. Chương trình này có thể không hoạt động trên những hệ điều hành khác.
 • Hãy nhớ luôn mở cửa sổ command prompt. Bạn có thể thu nhỏ cửa sổ nếu muốn.

Bài viết wikiHow có liên quan

Cách để

Bật xem trước ảnh trong thư mục (Windows 10)

Cách để

Thay đổi Ngôn ngữ trong Windows 7

Cách để

Cập nhật driver card màn hình trên Windows 7

Cách để

Thay đổi Thư mục trong Command Prompt

Cách để

Thoát khỏi Chế độ Safe Mode

Cách để

Sửa lỗi âm thanh máy tính Windows

Cách để

Sử dụng Remote Desktop trên Windows 7

Cách để

Phóng to công cụ eraser trong MS Paint trên laptop Windows 7

Cách để

Giúp Windows 7 tìm kiếm cả nội dung tập tin

Cách để

Mở Windows Explorer

Cách để

Microsoft Narrator ngừng khởi động

Cách để

Tắt Windows Defender trên Windows 10

Cách để

Điều chỉnh ánh sáng màn hình máy tính trên Windows 7

Cách để

Sao chép Tập tin trong Command Prompt
Quảng cáo

Về bài wikiHow này

wikiHow là một trang "wiki", nghĩa là nhiều bài viết ở đây là nội dung của nhiều tác giả cùng viết nên. Để tạo ra bài viết này, các tác giả tình nguyện đã thực hiện chỉnh sửa và cải thiện bài viết theo thời gian.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Không
Quảng cáo