Cách để Tắt autocorrect Android

Đồng tác giả: Nhân viên của wikiHow

Bài viết wikiHow này hướng dẫn cách tắt tính năng autocorrect trên thiết bị Android của bạn. Tính năng này có tác dụng tự động chèn từ mà thiết bị “nghĩ” rằng bạn muốn gõ.

Các bước

 1. 1
  Mở Settings (Cài đặt) của thiết bị. Phần này thường có hình bánh răng (⚙️), nhưng cũng có thể là biểu tượng chứa các thanh trượt.
 2. 2
  Cuộn xuống và chạm Language & input (Ngôn ngữ và bàn phím). Phần này nằm trong "PERSONAL" (Cá nhân) của trình đơn.
 3. 3
  Chạm vào bàn phím đang sử dụng. Thường thì đó là Android keyboard (bàn phím Android) hoặc Google keyboard (bàn phím Google).
 4. 4
  Chạm Text correction (tự động sửa lỗi văn bản). Phần này nằm ở giữa trình đơn.
 5. 5
  Gạt nút "Auto-correction" (tự động sửa lỗi) để tắt tính năng này đi. Nút này sẽ chuyển sang màu trắng.
  • Trên một số thiết bị, đó có thể là một ô mà bạn cần bỏ tích.
  • Tính năng Auto-correction có thể bị bật trở lại sau khi cập nhật Android. Khi đó, bạn lại phải tắt tính năng này đi.
 6. 6
  Chạm vào nút Home. Giờ thì văn bản của bạn sẽ không còn bị tự động chỉnh sửa khi bạn gõ trên thiết bị Android của mình.
  Quảng cáo

Lời khuyên

 • Thử khám phá nhiều thiết lập khác nhau xem bạn có cảm thấy hứng thú không. Bạn cũng nên thử thiết lập Swype nếu nhìn thấy tùy chọn này.

Những thứ bạn cần

 • Điện thoại Android.

Bài viết wikiHow có liên quan

Về bài wikiHow này

Đồng tác giả:
Biên tập viên wikiHow
Bài viết này có đồng tác giả là đội ngũ biên tập viên và các nhà nghiên cứu đã qua đào tạo, những người xác nhận tính chính xác và toàn diện của bài viết.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Không
Quảng cáo