Cách để Tính Đường kính của Hình tròn

Đồng tác giả: Nhân viên của wikiHow

Tính đường kính của hình tròn là một việc rất dễ dàng nếu ta biết các kích thước khác nhau của hình tròn đó bao gồm bán kính, chu vi hoặc diện tích. Ngoài ra nếu không có các số liệu trên thì bạn vẫn có thể tính được đường kinh hình tròn với điều kiện là bạn phải vẽ nó ra. Nếu bạn muốn biết cách tính đường kính của 1 hình tròn, hãy làm theo các bước sau đây.

Phương pháp 1 trong 2:
Tính đường kính dựa trên bán kính, chu vi hoặc diện tích

 1. 1
  Nếu biết số đo bán kính của đường tròn, gấp đôi nó lên để có đường kính. Bán kính đường tròn là khoảng cách từ tâm đến một điểm trên đường tròn. Ví dụ, ta có bán kính đường tròn là 4 cm, vậy đường kính đường tròn đó là 4 cm x 2, hay 8 cm.
 2. 2
  Nếu biết chu vi đường tròn, chia nó cho π để có đường kính. Giá trị của số π xấp xỉ 3,14 nhưng tốt hơn hết, bạn hãy dùng máy tính để có kết quả chính xác nhất. Ví dụ chu vi của đường tròn là 10 cm, vậy đường kính là 10 cm/π, hay 3,18 cm.
 3. 3
  Nếu biết diện tích hình tròn, lấy giá trị này chia cho π sau đó lấy căn bậc hai kết quả của phép chia để tính bán kính hình tròn, rồi nhân bán kính với 2 để tìm ra đường kính. Cách tính này đi ngược lại với công thức tính diện tích hình tròn, A = πr2. Ví dụ, nếu diện tích hình tròn là 25 cm2, lấy 25 cm chia π, sau đó lấy căn bậc hai của phép chia này ta tính được bán kính 2,82 cm. Vậy đường kính được tính bằng cách gấp đôi bán kính là 5,64 cm.
  Advertisement

Phương pháp 2 trong 2:
Tính đường kính dựa trên hình vẽ

 1. 1
  Vẽ một đường thẳng nằm ngang phía trong hình tròn cắt 2 điểm thuộc đường tròn. Dùng thước để vẽ cho thẳng. Đường thẳng này có thể nằm ở nửa trên, nửa dưới hay bất kỳ chỗ nào bên trong.
 2. 2
  Đặt tên hai điểm mà đường thẳng cắt đường tròn là "A" và "B."
 3. 3
  Vẽ 2 đường tròn khác cắt đường tròn cũ, một hình dùng A làm tâm và hình kia dùng B làm tâm. Hãy bảo đảm rằng hai hình tròn này cắt nhau theo dạng biểu đồ Venn.
 4. 4
  Vẽ một đường thẳng đi qua 2 giao điểm của 2 hình tròn mới vẽ thêm. Đường thẳng này chính là đường kính của hình tròn ta cần tìm.
 5. 5
  Đo độ dài đường kính. Dùng thước đo để có kết quả chính xác nhất, hoặc nếu muốn chính xác hơn thì dùng compa kỹ thuật số. Vậy là ta đã hoàn thành!
  Advertisement

Lời khuyên

 • Hãy tập dùng compa cho quen. Đây là một dụng cụ rất hữu ích phục vụ nhiều mục đích khác nhau, kể cả vẽ đường kính hình tròn như hướng dẫn ở trên. Dụng cụ phân chia (gần giống với compa) thỉnh thoảng cũng được dùng trong những trường hợp như thế này.
 • Áp dụng công thức hình học hoặc phép tính sẽ dễ dàng hơn trong thực hành. Hãy nhờ sự giúp đỡ từ những người chuyên nghiên cứu về hình tròn hay các hình khác. Bạn sẽ thấy rằng những câu hỏi liên quan tới hình học giờ đây sẽ ít thách thức hơn trước nhiều.

Những thứ bạn cần

 • Máy tính
 • Bút chì, tẩy
 • Compa
 • Thước
 • Compa đo kỹ thuật số (không bắt buộc)

Về bài wikiHow này

Đồng tác giả:
Biên tập viên wikiHow
Bài viết này có đồng tác giả là đội ngũ biên tập viên và các nhà nghiên cứu đã qua đào tạo, những người xác nhận tính chính xác và toàn diện của bài viết.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Không
Advertisement