Cách để Tìm liên lạc trên WhatsApp

Đồng tác giả: Nhân viên của wikiHow

WikiHow hôm nay sẽ hướng dẫn bạn cách tìm những liên lạc đã sử dụng WhatsApp hoặc mời người trong danh bạ tán gẫu với bạn bằng WhatsApp nếu họ chưa đăng ký. Bạn không thể dùng WhatsApp để tìm một liên lạc mà số điện thoại đó không nằm trong danh bạ của thiết bị.

Phương pháp 1 trong 2:
Trên iPhone hay iPad

 1. 1
  Mở ứng dụng WhatsApp. Nếu chưa tự động đăng nhập, hãy tiến hành theo hướng dẫn để đăng ký số điện thoại của bạn.
  • Bạn không thể dùng WhatsApp để tìm kiếm một liên lạc mà số điện thoại ấy không nằm trong danh bạ của thiết bị.
 2. 2
  Nhấn vào Chats (Tán gẫu) với biểu tượng "khung tán gẫu" nằm cuối màn hình.
 3. 3
  Nhấn vào nút "new chat" (tán gẫu mới) với biểu tượng hình vuông và cây bút chì ở góc trên, bên phải màn hình.
  • Tất cả liên lạc có sử dụng WhatsApp sẽ được liệt kê trên màn hình.
 4. 4
  Tìm một liên lạc. Nhập tên của người cần tìm vào khung tìm kiếm đầu màn hình.
  • Nếu không tìm được người đó trong WhatsApp, hãy cuộn xuống cuối danh sách và nhấn vào Invite Friends to WhatsApp (Mời bạn bè dùng WhatsApp), chọn phương thức gửi lời mời, chọn liên lạc mà bạn muốn mời, sau đó, nhấn Done (Hoàn tất) ở cuối màn hình.
 5. 5
  Nhấn vào một liên lạc để tán gẫu, tiến hành cuộc gọi thoại hay gọi video.
  • Bạn không thể tìm liên lạc vốn không nằm trong danh bạ điện thoại.
  • Bạn có thể thêm một liên lạc nếu biết số điện thoại của họ.
  Advertisement

Phương pháp 2 trong 2:
Trên Android

 1. 1
  Mở ứng dụng WhatsApp. Nếu chưa tự động đăng nhập, hãy tiến hành theo hướng dẫn để đăng ký số điện thoại của bạn.
  • Bạn không thể dùng WhatsApp để tìm kiếm một liên lạc mà số điện thoại ấy không nằm trong danh bạ của thiết bị.
 2. 2
  Nhấn vào nút CHATS ở gần đầu màn hình.
 3. 3
  Nhấn vào nút "new chat" với biểu tượng "khung đối thoại" tròn, màu xanh lá ở góc dưới, bên phải màn hình.
  • Tất cả liên lạc có sử dụng WhatsApp sẽ được liệt kê trên màn hình.
 4. 4
  Tìm một liên lạc. Nhập tên của người cần tìm vào khung tìm kiếm đầu màn hình.
  • Nếu không tìm được người đó trong WhatsApp, hãy cuộn xuống cuối danh sách và nhấn vào Invite Friends to WhatsApp, chọn phương thức gửi lời mời, chọn liên lạc mà bạn muốn mời, sau đó, nhấn Done ở cuối màn hình.
 5. 5
  Nhấn vào một liên lạc để tán gẫu, tiến hành cuộc gọi thoại hay gọi video.
  • Bạn không thể tìm liên lạc vốn không nằm trong danh bạ điện thoại.
  • Bạn có thể thêm một liên lạc nếu biết số điện thoại của họ.
  Advertisement


Về bài wikiHow này

Đồng tác giả:
Biên tập viên wikiHow
Bài viết này có đồng tác giả là đội ngũ biên tập viên và các nhà nghiên cứu đã qua đào tạo, những người xác nhận tính chính xác và toàn diện của bài viết.
Chuyên mục: Mạng Xã hội

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Không
Advertisement