Cách để Tìm ai đó trên Facebook bằng địa chỉ email

Đồng tác giả: Nhân viên của wikiHow

wikiHow hôm nay sẽ hướng dẫn bạn cách tìm ai đó trên Facebook bằng địa chỉ email. Để thực hiện được, người này phải để địa chỉ email của mình ở chế độ "Public" (Công khai), đồng thời thiết lập tùy chọn riêng tư "Who can look you up using the email address you provided?" (Ai có thể tìm kiếm bạn bằng địa chỉ email mà bạn cung cấp?) là "Public". Tuy nhiên, ngay cả với cài đặt riêng tư phù hợp thì vẫn có khả năng bạn không tìm được họ bằng địa chỉ email do lỗi từ phía Facebook.

Phương pháp 1 trong 2:
Trên điện thoại
Sửa đổi

 1. 1
  Mở Facebook. Nhấn vào biểu tượng ứng dụng Facebook với hình chữ "f" trắng trên nền xanh dương. Trang News Feed sẽ hiện ra nếu bạn đã đăng nhập.
  • Nếu bạn chưa đăng nhập Facebook, hãy nhập địa chỉ email và mật khẩu vào để tiếp tục.
 2. 2
  Nhấn vào thanh tìm kiếm hay khung văn bản "Search" đầu màn hình. Bàn phím của smartphone sẽ hiện ra.
 3. 3
  Nhập địa chỉ email. Nhập địa chỉ email của người mà bạn muốn tìm vào.
  • Bạn phải nhập đầy đủ vì Facebook không thể tìm nếu chỉ có một phần địa chỉ email.
 4. 4
  Nhấn vào See results for <email address> (Xem tất cả kết quả cho <địa chỉ email>). Tùy chọn hiện ra trong trình đơn thả xuống bên dưới khung "Search". Facebook sẽ tìm những hồ sơ khớp với địa chỉ email đó.
 5. 5
  Xem các kết quả. Nếu địa chỉ email này thuộc về ai đó trên Facebook, hồ sơ của họ sẽ hiện ra trong kết quả tìm kiếm.
  • Bạn có thể nhấn vào hồ sơ của họ để xem, hoặc nhấn vào Add Friend để thêm làm bạn bè ngay trên danh sách kết quả.
  • Nếu không hiện ra kết quả thì có thể người này sử dụng địa chỉ email khác trên Facebook, hoặc họ đã thay đổi cài đặt riêng tư để địa chỉ email trở nên không tìm được.
  Advertisement

Phương pháp 2 trong 2:
Trên máy tính
Sửa đổi

 1. 1
  Mở Facebook. Truy cập https://www.facebook.com trên trình duyệt web. Trang News Feed sẽ hiện ra nếu bạn đã đăng nhập.
  • Nếu bạn chưa đăng nhập Facebook, hãy nhập địa chỉ email và mật khẩu vào để tiếp tục.
 2. 2
  Nhấp vào thanh tìm kiếm hay khung văn bản "Search" ở đầu trang News Feed.
 3. 3
  Nhập địa chỉ email. Nhập địa chỉ email của người mà bạn muốn tìm vào.
  • Bạn phải nhập đầy đủ vì Facebook không thể tìm với địa chỉ email chỉ có một phần.
 4. 4
  Nhấp vào See all results for <email address>. Tùy chọn hiện ra trong trình đơn thả xuống bên dưới khung "Search". Facebook sẽ tìm những hồ sơ khớp với địa chỉ email đó.
 5. 5
  Xem các kết quả. Nếu địa chỉ email này thuộc về ai đó trên Facebook, hồ sơ của họ sẽ hiện ra trong kết quả tìm kiếm.
  • Bạn có thể nhấp vào hồ sơ của họ để xem, hoặc nhấp vào Add Friend để thêm làm bạn bè ngay trên danh sách kết quả.
  • Nếu không hiện ra kết quả thì có thể người này sử dụng địa chỉ email khác trên Facebook, hoặc họ đã thay đổi cài đặt riêng tư để địa chỉ email trở nên không tìm được.[1]
  Advertisement

Bài viết wikiHow có liên quan

Về bài wikiHow này

Đồng tác giả:
Biên tập viên wikiHow
Bài viết này có đồng tác giả là đội ngũ biên tập viên và các nhà nghiên cứu đã qua đào tạo, những người xác nhận tính chính xác và toàn diện của bài viết.
Chuyên mục: Mạng Internet

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Không
Advertisement