Cách để Sắp xếp các ô theo thứ tự bảng chữ cái trên Excel

Đồng tác giả: Nhân viên của wikiHow

Excel là công cụ bảng tính mạnh mẽ được sử dụng để lưu trữ và quản lý văn bản hoặc số liệu. Sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái là một trong những tính năng hữu ích của Excel với khả năng giúp bạn sắp xếp, truy cập và tham chiếu dữ liệu một cách nhanh chóng. Để sắp xếp các ô trên Excel theo thứ tự bảng chữ cái, bạn chỉ cần nhấp chuột hai lần bằng cách tô sáng phạm vi những ô cần sắp xếp, sau đó nhấp vào biểu tượng "AZ sort" hoặc "ZA sort" trong thanh công cụ chuẩn. Để sắp xếp các ô theo thứ tự bảng chữ cái trên Excel bằng tùy chọn Sort nâng cao, hãy tô sáng toàn bộ trang tính, nhấp vào tùy chọn "Sort" (Sắp xếp) từ trong trình đơn "Data" (Dữ liệu), sau đó chọn cột và thứ tự mà bạn muốn sắp xếp trên hộp thoại hiện ra.

Phương pháp 1 trong 2:
Chỉ với hai lần nhấp chuột

 1. 1
  Nhập văn bản mà bạn muốn sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái vào các ô trong cùng cột.
 2. 2
  Tô sáng văn bản mà bạn muốn sắp xếp. Để tô sáng, hãy nhấp vào ô đầu tiên và kéo xuống ô cuối cùng trong cột. Bạn có thể tô sáng toàn bộ cột bằng cách nhấp vào tiêu đề cột theo chữ cái.
 3. 3
  Tìm biểu tượng"AZ sort" hoặc "ZA sort" trong thanh công cụ chuẩn bên dưới thẻ Data. Biểu tượng "AZ sort" sẽ sắp xếp các ô theo thứ tự bảng chữ cái và "ZA sort" là xếp theo thứ tự ngược lại. Sau khi nhấp vào biểu tượng phù hợp, các ô nằm trong vùng chọn sẽ được sắp xếp lại.
  • Nếu không thấy biểu tượng "AZ sort", bạn có thể thêm thanh công cụ chuẩn bằng cách mở trình đơn "View" (Chế độ xem) trên thanh công cụ, chọn "Toolbars" (Thanh công cụ) và tích vào "Standard" (Tiêu chuẩn). Thanh công cụ chuẩn sẽ hiện ra, trong đó bao gồm biểu tượng "AZ sort".
 4. 4
  Vậy là xong.
  Quảng cáo

Phương pháp 2 trong 2:
Sử dụng tùy chọn Sort

 1. 1
  Nhập văn bản vào trang tính Excel.
 2. 2
  Tô sáng toàn bộ trang tính. Sử dụng tổ hợp phím "Control + A" hoặc "Command + A" để chọn toàn bộ. Bạn cũng có thể tô sáng bằng cách nhấp vào ô trống nằm giữa hàng và cột tiêu đề ở góc trên bên trái.
 3. 3
  Mở trình đơn "Data" trong thanh công cụ và nhấp vào tùy chọn "Sort". Khung "Sort" sẽ hiện ra. Nếu bạn đã gắn nhãn các cột, hãy nhấp vào tùy chọn "Header row" (Hàng tiêu đề) ở phía dưới dòng "My list has". Nếu bạn chưa gắn nhãn cột thì chọn "No header row" (Không có hàng tiêu đề).
 4. 4
  Chọn cột mà bạn muốn sắp xếp phía dưới tùy chọn "Sort by (Sắp xếp theo). Nếu bạn chọn "Header row", các tùy chọn phía dưới dòng "Sort by" sẽ dành cho tiêu đề cột. Nếu bạn chọn "No header row" thì bên dưới sẽ là các chữ cái tiêu đề cột tiêu chuẩn.
 5. 5
  Chọn "Ascending" để sắp xếp cột được chọn theo thứ tự tăng dần. Hoặc bạn có thể chọn "Descending" để xếp dữ liệu trong cột đã chọn theo thứ tự giảm dần.
 6. 6
  Nhấp "ok". Các ô đã chọn sẽ được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái.
  Quảng cáo

Lời khuyên

 • Bạn có thể sắp xếp bất kỳ cột nào theo thứ tự bảng chữ cái, không quan trọng vị trí của chúng trên trang tính.

Cảnh báo

 • Khi sử dụng biểu tượng "AZ sort", chỉ có cột mà bạn đã tô sáng mới được sắp xếp theo bảng chữ cái. Dữ liệu nằm trong những cột tiếp theo vẫn nằm yên và không chuyển theo cùng dòng với ô mà bạn đã sắp xếp. Tùy chọn "Sort" trong trình đơn "Data" sẽ cho phép bạn sắp xếp 1 cột theo thứ tự bảng chữ cái và duy trì bất kỳ dữ liệu tương ứng nằm cùng dòng với những ô được sắp xếp.

Về bài wikiHow này

Đồng tác giả:
Biên tập viên wikiHow
Bài viết này có đồng tác giả là đội ngũ biên tập viên và các nhà nghiên cứu đã qua đào tạo, những người xác nhận tính chính xác và toàn diện của bài viết.
Chuyên mục: Office

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Không
Quảng cáo