Cách để Nói “Không có chi” trong tiếng Pháp

Có nhiều cách để nói “Không có chi” trong tiếng Pháp, tùy vào tình huống trang trọng hay thân mật và ngữ cảnh mà bạn sử dụng.

Phương pháp 1 trong 4:
Dùng để đáp lại câu “Cảm ơn”

  1. 1
    Trả lời “Je t'en prie” để đáp lại sau khi ai đó cảm ơn bạn. “Je t’en prie” phát âm là “zhuh tohn pree,” dịch sát nghĩa là “Không có chi”.[1]
  2. 2
    Trả lời “De rien” để đáp lại sau khi ai đó cảm ơn bạn. “De rien” phát âm là “duh ree ehn,” dịch sát nghĩa là “Đừng khách sáo”. Câu này thường được dùng để đáp lại khi ai đó cảm ơn bạn vì đã giữ cửa hay nhặt giúp món đồ họ đánh rơi.[2]
    Quảng cáo

Phương pháp 2 trong 4:
Dùng theo cách thân mật

Về bài wikiHow này

wikiHow là một trang "wiki", nghĩa là nhiều bài viết ở đây là nội dung của nhiều tác giả cùng viết nên. Để tạo ra bài viết này, các tác giả tình nguyện đã thực hiện chỉnh sửa và cải thiện bài viết theo thời gian.
Chuyên mục: Ngôn ngữ

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Không
Quảng cáo