Cách để Mở Windows Explorer

wikiHow hôm nay sẽ hướng dẫn bạn cách mở ứng dụng Explorer trên máy tính Windows. Trên Windows 8 và 10, ứng dụng này tên là "File Explorer", còn trên Windows 7 và Vista là "Windows Explorer".

Phương pháp 1 trong 2:
Trên Windows 8 và 10
Sửa đổi

 1. 1
  Mở trình đơn Start . Nhấp vào biểu tượng Windows ở góc dưới, bên trái màn hình, hoặc nhấn phím Win.
  • Trên Windows 8, di con trỏ chuột lên góc trên, bên phải màn hình, sau đó nhấp vào biểu tượng kính lúp.
 2. 2
  Nhập file explorer vào Start. Biểu tượng thư mục sẽ hiện ra đầu cửa sổ Start.
 3. 3
 4. 4
  Tham khảo những cách mở File Explorer khác nhau. Sau đây là vài thao tác khác nhau để mở File Explorer:
  Advertisement

Phương pháp 2 trong 2:
Trên Windows 7 và Vista
Sửa đổi

 1. 1
 2. 2
  Nhập windows explorer vào Start. Biểu tượng thư mục sẽ hiện ra đầu cửa sổ Start.
 3. 3
 4. 4
  Advertisement

Bài viết wikiHow có liên quan

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Không