Cách để Kiểm tra Phiên bản Internet Explorer

Đồng tác giả: Nhân viên của wikiHow

Thông thường phiên bản trình duyệt bạn đang sử dụng sẽ ảnh hưởng đến tính năng duyệt web. Để kiểm tra khả năng tương thích, bạn cần kiểm tra phiên bản Internet Explorer hiện tại. Internet Explorer phiên bản mới không có thanh trình đơn truyền thống, (cũng như các mục khác như thanh Instant Search (Tìm kiếm Ngay) ở góc trên bên phải), do đó bạn cần phải sử dụng trình đơn Bánh răng mới. Các phiên bản cũ có thể truy cập các thông tin phiên bản từ thanh trình đơn Help (Trợ giúp). Xem Bước 1 dưới đây để tìm hiểu sâu hơn.

Phương pháp 1 trong 2:
Không có thanh trình đơn

 1. 1
  Nhấp vào biểu tượng Bánh răng. Internet Explorer phiên bản mới loại bỏ thanh trình đơn Windows truyền thống, và thay vào đó tích hợp toàn bộ thông qua biểu tượng bánh răng ở góc trên bên phải cửa sổ Internet Explorer.
  • Nếu không có biểu tượng bánh răng hoặc thanh trình đơn, bạn có thể nhấp chuột phải vào khoảng trống trên thanh bookmark (đánh dấu) và chọn "Menu Bar" (Thanh trình đơn) từ trình đơn. Thực hiện theo hướng dẫn trong phần tiếp theo.
 2. 2
  Nhấp vào About Internet Explorer (Về Internet Explorer). Mục này nằm dưới cùng của trình đơn. Cửa sổ mới sẽ xuất hiện.
 3. 3
  Tìm số hiệu phiên bản. Biểu tượng sẽ hiển thị số hiệu phiên bản chung đang sử dụng, chẳng hạn như Internet Explorer 11. Phiên bản chính xác được liệt kê ngay dưới biểu tượng Internet Explorer. Dãy số dài hơn là phiên bản cụ thể bạn đang sử dụng.[1]
  • Phiên bản mới nhất khả dụng cho Windows XP là IE8
  • Phiên bản mới nhất khả dụng cho Windows Vista là IE9
  • Phiên bản mới nhất khả dụng cho Windows 7 & 8 là IE11
  Advertisement

Phương pháp 2 trong 2:
Thanh trình đơn

 1. 1
  Nhấp vào trình đơn Help. Các phiên bản cũ của Internet Explorer sử dụng hệ thống trình đơn truyền thống mặc định, và bạn có thể truy cập thông tin phiên bản bằng cách nhấp vào trình đơn Help.
 2. 2
  Nhấp vào About Internet Explorer . Mục này nằm ở dưới cùng của trình đơn. Cửa sổ mới sẽ xuất hiện.
 3. 3
  Tìm số hiệu phiên bản. Biểu tượng sẽ hiển thị số hiệu phiên bản chung đang sử dụng, chẳng hạn như Internet Explorer 8. Phiên bản chính xác được liệt kê ngay dưới biểu tượng Internet Explorer. Dãy số dài hơn là phiên bản cụ thể bạn đang sử dụng.
  • Phiên bản mới nhất khả dụng cho Windows XP là IE8
  • Phiên bản mới nhất khả dụng cho Windows Vista là IE9
  • Phiên bản mới nhất khả dụng cho Windows 7 & 8 là IE11
  Advertisement

Về bài wikiHow này

Đồng tác giả:
Biên tập viên wikiHow
Bài viết này có đồng tác giả là đội ngũ biên tập viên và các nhà nghiên cứu đã qua đào tạo, những người xác nhận tính chính xác và toàn diện của bài viết.
Chuyên mục: Mạng Internet

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Không
Advertisement