Cách để Kết nối thiết bị Android với máy tính Mac

Đồng tác giả: Nhân viên của wikiHow

Việc cài đặt ứng dụng Android File Transfer trên máy tính Mac sẽ cho phép bạn kết nối thiết bị Android vào và chuyển tập tin. Sau khi kết nối, bạn sẽ có thể duyệt tìm tập tin trong thiết bị Android như với bất kỳ thư mục nào trên máy tính Mac. Bạn còn có thể chuyển nhạc từ thư viện iTunes sang thiết bị Android.

Phần 1 trong 3: Cài đặt Android File TransferSửa đổi

 1. 1
  Nhấp vào biểu tượng Safari trên máy tính Mac.
 2. 2
  Truy cập https://www.android.com/filetransfer/ trên Safari. Nhập https://www.android.com/filetransfer/ vào thanh địa chỉ trên trình duyệt web và nhấn Return.
 3. 3
  Nhấp vào nút "Download Now" (Tải ngay bây giờ).
 4. 4
  Nhấp vào tập tin androidfiletransfer.dmg nằm trong thư mục Downloads.
 5. 5
  Kéo tập tin Android File Transfer và thả vào thư mục Applications.[1]
  Advertisement

Phần 2 trong 3: Chuyển tập tinSửa đổi

 1. 1
  Kết nối thiết bị Android với máy tính Mac thông qua cáp USB.
 2. 2
  Mở khóa màn hình thiết bị Android. Bạn cần mở khóa màn hình để truy cập dữ liệu.
 3. 3
  Vuốt xuống trên màn hình để mở bảng thông báo Android Notification Panel.
 4. 4
  Nhấn vào tùy chọn USB nằm trong khung Notification Panel.
 5. 5
  Nhấn vào "File transfer" (Chuyển tập tin) hoặc "MTP."
 6. 6
  Nhấp vào trình đơn Go và chọn "Applications."
 7. 7
  Nhấp đúp vào "Android File Transfer." Ứng dụng sẽ tự động khởi chạy khi bạn kết nối thiết bị Android vào máy tính Mac.
 8. 8
  Nhấp và kéo tập tin để chuyển. Khi cửa sổ lưu trữ của Android hiện ra, bạn có thể truy cập và chuyển tập tin như với bất kỳ thư mục khác trên máy tính. Kích thước tập tin giới hạn khi bạn chuyển qua lại giữa thiết bị Android và máy tính Mac là 4 GB.
  Advertisement

Phần 3 trong 3: Thêm nhạc iTunes vào thiết bị AndroidSửa đổi

 1. 1
  Nhấp vào biểu tượng iTunes trên máy tính Mac. Ứng dụng thường nằm trong thanh Dock.
 2. 2
  Nhấp phải vào bài hát mà bạn muốn chép. Nếu không có nút chuột phải, bạn có thể nhấn giữ phím Ctrl rồi nhấp chuột.
 3. 3
  Chọn "Show in Finder" (Hiển thị trong thư mục).
 4. 4
  Tô sáng toàn bộ tập tin nhạc mà bạn muốn chép. Bạn có thể chọn từng tập tin riêng hoặc toàn bộ thư mục.
 5. 5
  Kéo tập tin được chọn và thả vào cửa sổ Android File Transfer.
 6. 6
  Thả các tập tin vào thư mục "Music" (Nhạc).
 7. 7
  Chờ tập tin được sao chép.
 8. 8
  Ngắt kết nối thiết bị Android.
 9. 9
  Nhấn vào ứng dụng nghe nhạc trên thiết bị Android. Tên ứng dụng sẽ khác nhau tùy vào thiết bị của bạn.
 10. 10
  Nhấn vào nhạc để phát.[2]
  Advertisement

Về bài wikiHow này

Đồng tác giả:
Biên tập viên wikiHow
Bài viết này có đồng tác giả là đội ngũ biên tập viên và các nhà nghiên cứu đã qua đào tạo, những người xác nhận tính chính xác và toàn diện của bài viết.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Không
Advertisement