Cách để Kết nối tai nghe không dây với iPhone hoặc iPad

Đồng tác giả: Nhân viên của wikiHow

wikiHow hôm nay sẽ hướng dẫn bạn cách ghép nối tai nghe không dây với iPhone hoặc iPad thông qua Bluetooth.

Các bước

 1. 1
 2. 2
  Nhấn vào tùy chọn Bluetooth trong trình đơn cài đặt. Trình đơn cài đặt Bluetooth sẽ mở ra.
 3. 3
 4. 4
  Bạn cần chắc chắn rằng tai nghe không dây đã được bật. Tai nghe cần được bật ở chế độ Discovery (Khám phá) hoặc Pairing (Ghép đôi). Điều này cho phép bạn tìm ra tai nghe không dây trên trình đơn Bluetooth của iPhone/iPad.
  • Thông thường, trên tai nghe có nút hoặc công tắc để mở thiết bị. Nếu không chắc về cách thực hiện, bạn có thể tiến hành theo hướng dẫn trong tài liệu đi kèm.
 5. 5
  Chọn tai nghe trong trình đơn Bluetooth. Khi bạn nhấn vào tên tai nghe, thiết bị sẽ kết nối với iPhone/iPad.
  • Nếu bạn chưa bao giờ ghép đôi tai nghe với iPhone/iPad thì tên thiết bị sẽ hiển thị bên dưới tiêu đề OTHER DEVICES (Thiết bị khác). Nếu như không thấy, bạn có thể tìm trong danh sách MY DEVICES (Thiết bị của tôi).
  Quảng cáo

Lời khuyên

 • Nếu bạn được yêu cầu nhập mã bảo vệ trong quá trình kết nối, hãy tìm thông tin trong sổ tay hướng dẫn sử dụng của tai nghe.

Bài viết wikiHow có liên quan

Về bài wikiHow này

Đồng tác giả:
Biên tập viên wikiHow
Bài viết này có đồng tác giả là đội ngũ biên tập viên và các nhà nghiên cứu đã qua đào tạo, những người xác nhận tính chính xác và toàn diện của bài viết.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Không
Quảng cáo