Cách để Kết nối chuột không dây Logitech trên PC hoặc Mac

Đồng tác giả: Travis Boylls

wikiHow hôm nay sẽ hướng dẫn bạn cách kết nối chuột không dây Logitech với máy tính Windows hoặc Mac. Bạn có thể kết nối chuột không dây tiêu chuẩn bằng đầu thu USB đi kèm với chuột, còn chuột Bluetooth cần được kết nối thông qua phần cài đặt trên máy tính.

Phương pháp 1 trong 3:
Kết nối với đầu thu không dây

 1. 1
  Bật chuột Logitech lên. Công tắc On/Off nằm ở phía dưới chuột.
 2. 2
  Cắm đầu thu không dây vào máy tính. Đầu thu không dây là thiết bị USB nhỏ mà bạn có thể cắm vào cổng USB bất kỳ trên PC hoặc Mac.

  Mẹo: Trên máy tính để bàn, cổng USB thường nằm phía sau thùng máy, còn trên máy tính xách tay thì cổng USB sẽ tập trung ở cạnh bên.

 3. 3
  Nhấn nút Connect. Nút Connect nằm phía dưới chuột không dây. Có thể bạn cần dùng kẹp giấy hoặc dụng cụ đầu nhỏ để nhấn vào nút kết nối. Sau khi chuột không dây kết nối với đầu thu, bạn có thể bắt đầu sử dụng trên PC/Mac.
  • Một số chuột không dây Logitech có nút Channel ở mặt dưới. Nếu chuột của bạn có nút Channel, hãy nhấn vào nút này để chọn kênh trước khi ghép nối với đầu thu.
  Quảng cáo

Phương pháp 2 trong 3:
Kết nối chuột Bluetooth trên máy tính Windows

 1. 1
 2. 2
 3. 3
  Nhấp vào Devices (Thiết bị). Đây là tùy chọn thứ hai nằm trong trình đơn Settings với biểu tượng iPod và bàn phím.
 4. 4
  Nhấp vào + Add Bluetooth or other device (Thêm thiết bị Bluetooth hoặc thiết bị khác). Tùy chọn này nằm đầu trình đơn Devices trong phần Settings. Nếu như không thấy tùy chọn "Bluetooth or other devices" ở đầu trình đơn, bạn hãy tìm và nhấp vào tùy chọn này trong thanh bên trái. Danh sách các thiết bị Bluetooth sẽ hiện ra.
 5. 5
  Bật chuột Logitech lên. Công tắc On/Off nằm ở phía dưới chuột.
 6. 6
  Nhấn nút Connect. Nút Connect nằm phía dưới chuột không dây. Có thể bạn cần dùng kẹp giấy hoặc dụng cụ đầu nhỏ để nhấn vào nút kết nối.
  • Một số model chuột không dây Logitech còn có nút Channel. Nếu chuột của bạn thuộc trường hợp này, hãy nhấn vào nút Channel để chọn kênh trước khi ghép đôi thông qua Bluetooth.
 7. 7
  Nhấp vào chuột không dây. Tên của chuột không dây Logitech sẽ hiện ra trong trình đơn Bluetooth or Other Device trên PC khi máy tính phát hiện ra thiết bị. Chuột không dây sẽ được liệt kê trong trình đơn Bluetooth or Other Device.
  Quảng cáo

Phương pháp 3 trong 3:
Kết nối chuột Bluetooth trên Mac

 1. 1
 2. 2
  Nhấp vào Open Bluetooth Preferences (Mở tùy chỉnh Bluetooth). Tùy chọn này nằm cuối trình đơn Bluetooth. Danh sách tất cả thiết bị Bluetooth đã ghép đôi với Mac sẽ hiện ra.
 3. 3
  Bật chuột Logitech lên. Công tắc On/Off nằm ở phía dưới chuột.
 4. 4
  Nhấn nút Connect. Nút Connect nằm phía dưới chuột không dây. Có thể bạn cần dùng kẹp giấy hoặc dụng cụ đầu nhỏ để nhấn vào nút kết nối.
  • Một số model chuột không dây Logitech còn có nút Channel. Nếu chuột của bạn thuộc trường hợp này, hãy nhấn vào nút Channel để chọn kênh trước khi ghép đôi thông qua Bluetooth.
 5. 5
  Nhấp vào nút Connect nằm đối diện chuột không dây trên màn hình. Sau khi được Mac phát hiện thì chuột không dây sẽ hiện ra trong danh sách thiết bị Bluetooth của máy tính. Bạn hãy nhấp vào nút "Connect" nằm đối diện tùy chọn. Sau đó, thông báo "Connected" (Đã kết nối) sẽ hiện ra trong danh sách thiết bị Bluetooth của Mac.
  Quảng cáo

Về bài wikiHow này

Bài viết này có đồng tác giả là Travis Boylls, một trong những đồng tác giả viết bài của chúng tôi. Các đồng tác giả viết bài của wikiHow phối hợp chặt chẽ với đội ngũ biên tập viên để đảm bảo nội dung được chính xác và toàn diện nhất có thể.
Chuyên mục: Máy tính

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Không
Quảng cáo