Cách để Hợp nhất các tập tin văn bản (.Txt) trong Command Prompt

Nếu muốn hợp nhất nhiều tập tin văn bản trong cùng thư mục với nhau, bạn chỉ cần thực hiện một lệnh đơn giản với Command Prompt. Lệnh này có thể áp dụng với nhiều trường hợp như danh sách từ vựng, từ điển và giúp thư mục của bạn ngăn nắp hơn.

Các bước

 1. 1
  Điều hướng và mở thư mục lưu trữ toàn bộ tập tin văn bản (txt) mà bạn muốn hợp nhất trên Command Prompt.
 2. 2
  Nhấp chuột trái vào chỗ trống trong thư mục để đảm bảo rằng bạn không chọn bất kỳ dữ liệu nào, sau đó, nhấn CTRL + Shift và nhấp chuột phải.
 3. 3
  Bạn sẽ thấy tùy chọn Open command window here (Mở cửa sổ dòng lệnh tại đây), khi nhấp vào đó, Command Prompt sẽ tự động mở ra và điều hướng đến thư mục này để bạn tiếp tục thực thi lệnh hợp nhất.
  • Nếu không thấy tùy chọn này, hãy mở trình đơn Start và tìm "cmd", sau đó mở tập tin "cmd.exe" (nếu sử dụng hệ điều hành XP, nhấp vào Run rồi gõ "cmd"). Sau khi môi trường dòng lệnh mở ra, gõ tiếp cd C:\ rồi điều hướng đến thư mục chứa các tập tin văn bản. Chẳng hạn, với thư mục tên ' files ' trên màn hình Desktop, tôi sẽ nhập cd C:\Users\User\Desktop\files (lưu ý: bạn phải thay 'User' bằng tên tài khoản mà bạn đăng nhập).
 4. 4
  Bây giờ Command Prompt đã mở và điều hướng đến thư mục chứa các tệp tin văn bản, chúng ta có thể tiến hành lệnh sau: for %f in (*.txt) do type "%f" >> output.txt Lệnh này sẽ chọn tất cả tài liệu văn bản (.txt) trong thư mục để gộp và cho ra một tập tin văn bản mới có tên output.txt (bạn có thể đổi lại thành tên khác tùy ý).
  • Lần lượt cách dòng sau khi đọc hết từng tập tin vì mỗi tài liệu mới được hợp nhất sẽ bắt đầu ở cuối dòng hiện hành của tập tin trước.
  Quảng cáo

Lời khuyên

 • Nếu không muốn phải nhập toàn bộ lệnh vào Command Prompt, bạn có thể sao chép lệnh, nhấp chuột phải trong Command Prompt và chọn 'Paste' (Dán).
 • Tốt hơn bạn nên lưu tập tin mới hợp nhất ở vị trí khác với thư mục chứa các tài liệu ban đầu, hoặc dùng một phần mở rộng khác thay vì .txt. Nếu không, sự đệ quy (tự hợp nhất chính nó) có thể xảy ra.
 • Sau khi kiểm tra tập tin đầu ra và tất cả tài liệu bạn cần đã được hợp nhất thì bạn có thể xóa bớt những tập tin không cần thiết.

Cảnh báo

 • Không nên áp dụng cách này trên hệ điều hành khác như Linux hay Mac vì lệnh và bước tiến hành có thể không hoạt động hoặc hỗ trợ những hệ điều hành đó. Rủi ro có thể xảy ra, vì thế bạn nên cân nhắc kỹ.
 • Bạn cần chắc rằng Command Prompt đang điều hướng đến thư mục cụ thể chứa các tập tin cần hợp nhất, nếu không thì khi tiến hành lệnh gộp toàn bộ văn bản, có thể bạn sẽ vô tình chọn toàn bộ tập tin văn bản có trong ổ đĩa cứng, dẫn đến việc máy vận hành chậm hoặc đứng máy.
 • Nếu cần dùng lệnh 'cd', vị trí thư mục sẽ tùy thuộc vào hệ điều hành và loại máy tính của bạn.

Những thứ bạn cần

 • Phương pháp này phù hợp với hệ điều hành Windows XP, Vista, Windows 7 hoặc 8.

Bài viết wikiHow có liên quan

Cách để

Bật xem trước ảnh trong thư mục (Windows 10)

Cách để

Thay đổi Ngôn ngữ trong Windows 7

Cách để

Cập nhật driver card màn hình trên Windows 7

Cách để

Thay đổi Thư mục trong Command Prompt

Cách để

Thoát khỏi Chế độ Safe Mode

Cách để

Mở Windows Explorer

Cách để

Giúp Windows 7 tìm kiếm cả nội dung tập tin

Cách để

Sửa lỗi âm thanh máy tính Windows

Cách để

Phóng to công cụ eraser trong MS Paint trên laptop Windows 7

Cách để

Đổi ảnh nền trên MS Paint (phông xanh)

Cách để

Sao chép Tập tin trong Command Prompt

Cách để

Microsoft Narrator ngừng khởi động

Cách để

Thay đổi Chương trình Khởi động trên Windows 7

Cách để

Điều chỉnh ánh sáng màn hình máy tính trên Windows 7
Quảng cáo

Về bài wikiHow này

wikiHow là một trang "wiki", nghĩa là nhiều bài viết ở đây là nội dung của nhiều tác giả cùng viết nên. Để tạo ra bài viết này, 11 người, trong đó có một số người ẩn danh, đã thực hiện chỉnh sửa và cải thiện bài viết theo thời gian.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Không
Quảng cáo