Cách để Chuyển tiền từ PayPal vào tài khoản ngân hàng

Đồng tác giả: Nhân viên của wikiHow

Trong bài viết này, wikiHow sẽ hướng dẫn bạn cách chuyển tiền từ tài khoản PayPal sang tài khoản ngân hàng cá nhân và tài khoản ngân hàng của người khác. Thật không may là bạn không thể chuyển tiền trực tiếp từ tài khoản PayPal sang tài khoản ngân hàng của người khác.

Phương pháp 1 trong 4:
Rút tiền từ PayPal (iPhone/Android)

 1. 1
  Mở ứng dụng PayPal. Ứng dụng có biểu tượng chữ "P" màu trắng trên nền xanh dương.
 2. 2
  Chọn Log In (Đăng nhập). Bạn sẽ thấy tùy chọn này ở góc trái bên dưới cùng màn hình.
 3. 3
  Nhập địa chỉ email và mật khẩu. Nhấn vào Log In khi hoàn thành.
  • Nếu tài khoản PayPal của bạn chấp nhận Touch ID, bạn có thể quét vân tay để mở PayPal.
 4. 4
  Chọn Manage Balance (Quản lý Số dư). Tùy chọn này nằm ở ngay đầu trang, hiển thị số dư hiện tại của bạn.
 5. 5
  Chọn Transfer to Bank (Chuyển sang ngân hàng). Tùy chọn này nằm ở góc dưới cùng bên phải màn hình.
  • Bạn không thể thấy tùy chọn này nếu số dư PayPal của bạn dưới 1$ (22000VNĐ).
 6. 6
  Nhập số tiền muốn rút. Không có nút gõ dấu thập phân trên bàn phím PayPal, bạn cần thêm 2 số 0 vào cuối số tiền bạn muốn rút.
  • Ví dụ: nếu muổn rút 3$ (~70000VNĐ), bạn nhập "300".
  • Bạn phải rút tối thiểu 1$ (22000VNĐ).
 7. 7
  Nhấn nút Next (Tiếp theo). Nút này nằm ở dưới cùng màn hình.
 8. 8
  Chọn Withdraw (Rút tiền). Tùy chọn này nằm ở dưới cùng màn hình. Đây là thao tác chuyển số tiền bạn vừa nhập từ PayPal vào tài khoản ngân hàng của bạn.
  • Lệnh chuyển tiền sẽ được thực hiện vào ngày hôm sau nếu bạn gửi lệnh trước 7 giờ tối (ET), đôi khi thời gian chuyển tiền sẽ lâu hơn nếu bạn gửi lệnh vào cuối tuần hoặc ngày lễ.[1]
  Quảng cáo

Phương pháp 2 trong 4:
Rút tiền từ PayPal (Máy tính)

 1. 1
  Mở trang web của PayPal. Vì PayPal thực chất là dịch vụ ngân hàng, bạn cần đăng nhập để xem tài khoản PayPal.
 2. 2
  Nhấp chuột vào Log In. Nút này nằm ở góc phía trên bên phải màn hình.
 3. 3
  Nhập địa chỉ email và mật khẩu. Bạn nhập vào trường ở giữa màn hình. Khi hoàn thành, nhấp chuột vào Log In bên dưới trường mật khẩu để đăng nhập vào tài khoản.
 4. 4
  Nhấp chuột vào My PayPal (PayPal của tôi). Nút này nằm ở góc phía trên bên phải màn hình. Đây là thao tác truy cập trang tài khoản của bạn.
 5. 5
  Nhấp chuột vào Transfer to your bank (Chuyển tiền vào ngân hàng). Đường dẫn này nằm dưới cửa sổ "PayPal Balance" (Số dư PayPal) ở phía bên trái màn hình.
 6. 6
  Nhập số tiền muốn rút. Bạn nhập số vào trường ở giữa màn hình.
 7. 7
  Nhấp chuột vào Continue (Tiếp tục). Nút này nằm ở dưới cùng màn hình.
 8. 8
  Nhấp chuột vào Transfer (Chuyển tiền). Đây là thao tác chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng. Miễn là bạn thực hiện lệnh trước 7 giờ chiều (ET), tiền sẽ được chuyển vào tài khoản vào ngày tiếp theo.
  Quảng cáo

Phương pháp 3 trong 4:
Gửi tiền với PayPal (iPhone/Android)

 1. 1
  Mở ứng dụng PayPal. Ứng dụng có biểu tượng chữ "P" màu trắng trên nền xanh dương.
 2. 2
  Chọn Log In (Đăng nhập). Bạn sẽ thấy tùy chọn này ở góc trái bên dưới cùng màn hình.
 3. 3
  Nhập địa chỉ email và mật khẩu. Nhấn vào Log In khi hoàn thành.
  • Nếu tài khoản PayPal của bạn chấp nhận Touch ID, bạn có thể quét vân tay để mở PayPal.
 4. 4
  Chọn Send Money (Gửi Tiền). Nút này nằm trong mục "Send and Request" (Gửi và Yêu cầu) ở giữa màn hình.
  • Khi gửi tiền từ PayPal, tiền sẽ được rút từ tài khoản ngân hàng của bạn nếu PayPal không có số dư.
 5. 5
  Nhập địa chỉ email hoặc số điện thoại của liên hệ. Bạn nhập vào trường ở ngay đầu màn hình.
  • Nếu đây là lần đầu tiên bạn gửi tiền, nhấn vào Let's get started! (Bắt đầu) ở dưới cùng màn hình.
  • Bạn có thể chạm vào tên liên hệ bên dưới trường tìm kiếm nếu có.
 6. 6
  Chạm vào tên một người. Nếu người bạn nhập tên có tài khoản PayPal, tên họ sẽ xuất hiện trong trường tìm kiếm.
 7. 7
  Chạm vào tùy chọn thanh toán. Bạn có 2 lựa chọn thanh toán:
  • Friends and Family (Bạn bè và Gia đình) - Thanh toán cá nhân; PayPal không thu phí thanh toán này.
  • Goods and Services (Vật phẩm và Dịch vụ) - Thanh toán liên quan đến doanh nghiệp; PayPal thu 2,9% số tiền bạn gửi, cộng thêm một khoản 30 cent (khoảng 7000VNĐ).
 8. 8
  Nhập số tiền muốn gửi. Không có nút gõ dấu thập phân trên bàn phím PayPal, bạn cần gõ thêm hai số 0 vào cuối số tiền muốn rút.
 9. 9
  Nhấn nút Next. Nút này nằm ở cuối cùng màn hình.
 10. 10
  Chọn Send now (Gửi bây giờ). Tùy chọn này nằm ở dưới cùng màn hình. Đây là thao tác gửi số tiền bạn vừa nhập đến người bạn chọn.
  • Bạn có thể xem tiền được gửi từ đâu (ví dụ: từ tài khoản ngân hàng hay tài khoản PayPal) ở dưới cùng màn hình.
  • Nếu muốn thêm ghi chú cho thanh toán, chọn Add a note (Thêm ghi chú) ngay đầu màn hình, nhập ghi chú và nhấn Done (Hoàn thành).
  Quảng cáo

Phương pháp 4 trong 4:
Gửi tiền với PayPal (Máy tính)

 1. 1
  Mở trang web của PayPal. Vì PayPal thực chất là dịch vụ ngân hàng, bạn cần đăng nhập để xem tài khoản PayPal.
 2. 2
  Nhấp chuột vào Log In. Nút này nằm ở góc phía trên bên phải màn hình.
 3. 3
  Nhập địa chỉ email và mật khẩu. Bạn nhập vào trường ở giữa màn hình. Khi hoàn thành, nhấp chuột vào Log In bên dưới trường mật khẩu để đăng nhập vào tài khoản.
 4. 4
  Nhấp chuột vào My PayPal (PayPal của tôi). Nút này nằm ở góc phía trên bên phải màn hình. Đây là thao tác truy cập trang tài khoản của bạn.
 5. 5
  Nhấp chuột vào Pay or send money (Thanh toán hoặc gửi tiền). Bạn sẽ thấy tùy chọn này ở ngay đầu màn hình, ngay bên dưới biểu tượng kính lúp.
 6. 6
  Nhấp chọn kiểu thanh toán. Bạn có 2 tùy chọn thanh toán ở trang này:
  • Pay for goods or services (Trả tiền vật phẩm hay dịch vụ) - Người nhận sẽ trả phí 2,9% số tiền, cộng thêm 30 cent (khoảng 7000VNĐ).
  • Send money to friends and family (Gửi tiền cho bạn vè và gia đình) - Giao dịch này miễn phí cho cả bạn và người nhận.
 7. 7
  Nhập địa chỉ email, số điện thoại hoặc tên. Bạn nhập nội dung vào trường tìm kiếm ngay đầu trang. Những gì bạn nhập ở đây đều liên quan đến người bạn muốn chuyển tiền cho.
  • Bạn có thể nhấp chuột vào tên liên hệ bên dưới thanh tìm kiếm nếu có.
 8. 8
  Nhấp chuột vào Next. Nút này nằm bên phải trường văn bản.
  • Nếu nhấp chuột vào tên liên hệ, bạn có thể bỏ qua bước này.
 9. 9
  Nhập số tiền muốn gửi. Bạn nhập số tiền vào cửa sổ ở giữa trang.
  • Bạn có thể nhấp chuột vào trường Add a note để viết ghi chú tại đây.
  • Nếu muốn thay đổi đơn vị tiền tệ, nhấp chuột vào hộp thoại phía dưới số tiền và chọn một đơn vị tiền tệ.
 10. 10
  Nhấp chuột vào Continue (Tiếp tục). Nút này nằm ở dưới cùng màn hình.
 11. 11
  Nhấp chuột vào Send Money Now (Gửi tiền ngay). Nút này nằm ở dưới cùng màn hình. Đây là thao tác gửi số tiền bạn vừa nhập cho người bạn chọn. Họ phải chấp nhận số tiền bạn gửi thì tiền mới được rút ra khỏi tài khoản.
  Quảng cáo

Lời khuyên

 • PayPal tự động đăng xuất tài khoản khi bạn tắt ứng dụng.

Cảnh báo

 • Nếu cố tình chuyển tiền số tiền lớn hơn số dư hiện tại vàot ài khoản ngân hàng, tài khoản PayPal có thể bị đóng băng.

Về bài wikiHow này

Đồng tác giả:
Biên tập viên wikiHow
Bài viết này có đồng tác giả là đội ngũ biên tập viên và các nhà nghiên cứu đã qua đào tạo, những người xác nhận tính chính xác và toàn diện của bài viết.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Không
Quảng cáo