Cách để Chuyển hình ảnh từ iPhone sang máy tính

Đồng tác giả: Nhân viên của wikiHow

WikiHow hôm nay sẽ hướng dẫn bạn cách chuyển hình ảnh từ điện thoại iPhone sang máy tính Windows. Bạn có thể dùng ứng dụng Windows 10 Photos, hoặc xuất trực tiếp hình ảnh và video vào một thư mục trên mọi phiên bản của hệ điều hành Windows.

Phương pháp 1 trong 2:
Dùng ứng dụng Windows 10 Photos

 1. 1
  Kết nối iPhone với máy tính. Sử dụng cáp sạc USB đi kèm điện thoại.
 2. 2
  Mở khóa iPhone của bạn. Mở khóa điện thoại bằng cảm biến vân tay hoặc nhập mã khóa. iPhone sẽ bật lên một câu hỏi rằng bạn có tin tưởng máy tính mà bạn vừa kết nối hay không.
 3. 3
  Trên điện thoại, bạn nhấn vào Trust (Tin cậy) hoặc Allow (Cho phép). Thao tác này sẽ cho phép iPhone chia sẻ dữ liệu và bạn có thể sao chép hình ảnh cũng như video vào máy tính.
 4. 4
 5. 5
  Nhấp vào Photos (Hình ảnh).
 6. 6
  Nhấp vào Import (Xuất) ở góc trên, bên phải cửa sổ Photos.
 7. 7
  Nhấp vào On another device (Trên thiết bị khác) nằm bên phải cửa sổ bật lên.
 8. 8
  Chọn hình ảnh mà bạn muốn chuyển và nhấp vào Continue (Tiếp tục). Tất cả các mục được chọn sẽ có một dấu tích ở góc trên, bên phải ảnh xem trước.
  • Bạn có thể nhấp vào Select All (Chọn Tất cả) ở phía trên để chọn toàn bộ ảnh và video.
 9. 9
  Nhấp vào Import. Hình ảnh và video sẽ bắt đầu được xuất ra từ iPhone.
  • Nếu không muốn giữ lại hình ảnh hay video gốc trên điện thoại, bạn có thể tích vào ô bên cạnh "Delete imported items from Apple iPhone after importing" (Xóa các tập tin khỏi iPhone sau khi nhập).
  Quảng cáo

Phương pháp 2 trong 2:
Nhập dữ liệu vào một thư mục trên máy tính Windows

 1. 1
  Kết nối iPhone với máy tính. Sử dụng cáp sạc USB đi cùng với điện thoại.
 2. 2
  Mở khóa iPhone của bạn. Mở khóa điện thoại bằng cảm biến vân tay hoặc nhập mã khóa. iPhone sẽ bật lên một câu hỏi rằng bạn có tin tưởng máy tính mà bạn vừa kết nối hay không.
 3. 3
  Trên điện thoại, bạn nhấn vào Trust hoặc Allow. Thao tác này sẽ cho phép iPhone chia sẻ dữ liệu và bạn có thể sao chép hình ảnh cũng như video vào máy tính.
 4. 4
 5. 5
 6. 6
  Xác định vị trí iPhone được kết nối. Nhìn vào bên trái cửa sổ File Explorer, iPhone sẽ nằm bên dưới mục "This PC" (Máy tính Này). Nhấp vào bên cạnh "This PC" để xem danh sách thiết bị kết nối.
  • Nếu iPhone không hiện ra, thử ngắt kết nối điện thoại và cắm cáp lại lần nữa.
 7. 7
  Nhấp chuột phải vào iPhone và chọn Import pictures and video (Xuất hình ảnh và video) nằm gần cuối trình đơn thả xuống.
 8. 8
  Chọn tác vụ Import all new items now (Nhập tất cả tập tin mới ngay bây giờ) và nhấp vào Next (Tiếp theo). Tất cả hình ảnh và video lưu trữ trong điện thoại sẽ được xuất tự động vào thư mục Pictures (Hình ảnh). Sau khi quá trình nhập dữ liệu hoàn tất, thư mục Pictures sẽ tự động được mở ra.
  Quảng cáo

Bài viết wikiHow có liên quan

Về bài wikiHow này

Đồng tác giả:
Biên tập viên wikiHow
Bài viết này có đồng tác giả là đội ngũ biên tập viên và các nhà nghiên cứu đã qua đào tạo, những người xác nhận tính chính xác và toàn diện của bài viết.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Không
Quảng cáo