Cách để Chuyển đổi ngôn ngữ trên Android

Đồng tác giả: Nhân viên của wikiHow

Android hỗ trợ nhiều ngôn ngữ. Điều này có thể sẽ hữu ích trong trường hợp bạn biết nhiều hơn một ngôn ngữ nhưng lại không được như vậy khi đặt mua từ Trung Quốc và sản phẩm nhận được thiết bị sử dụng tiếng Trung cho hệ điều hành. May mắn thay, chuyển đổi ngôn ngữ trên Android là rất dễ dàng. Bạn cũng có thể chuyển đổi ngôn ngữ bàn phím cũng như ngôn ngữ được dùng cho chức năng tìm kiếm bằng giọng nói.

Phần 1 trong 3: Thay đổi ngôn ngữ hiển thịSửa đổi

 1. 1
  Mở ứng dụng Settings (Cài đặt). Nếu thiết bị Android đang dùng ngôn ngữ khác, hãy tìm biểu tượng Bánh xe trên App Drawer (Khay Ứng dụng).
 2. 2
  Chọn tùy chọn "Language & input" (Ngôn ngữ & bàn phím). Nếu thiết bị Android đang dùng ngôn ngữ khác, hãy tìm biểu tượng có chữ cái "A" nằm trong hộp.[1]
 3. 3
  Chọn "Language" (Ngôn ngữ). Nếu thiết bị Android đang dùng ngôn ngữ khác, hãy nhớ rằng đây luôn là tùy chọn đầu tiên trong thực đơn "Language & input".
 4. 4
  Chọn ngôn ngữ của bạn. Phần ngôn ngữ sẽ hiển thị từng ngôn ngữ được hỗ trợ bằng chính ngôn ngữ đó. Nhấn vào ngôn ngữ mà bạn muốn để chuyển đổi ngay tức thì.
 5. 5
  Thiết lập cài đặt kiểm tra chính tả ngôn ngữ. Android có chương trình kiểm tra chính tả riêng, độc lập với bộ kiểm tra chính tả của bàn phím. Nếu bật chức năng này, có thể bạn sẽ phải điều chỉnh ngôn ngữ mà nó đang sử dụng.
  • Nhấn vào nút Settings nằm bên trái của hộp "Spell checker" (Kiểm tra chính tả) nằm dưới tùy chọn "Language".
  • Nhấp vào nút Hình cầu kế bên chương trình kiểm tra chính tả của bạn. Từ đó, một danh sách các ngôn ngữ sẽ được hiển thị. Hãy chọn "Use system language" (Sử dụng ngôn ngữ hệ thống) nằm đầu danh sách để sử dụng ngôn ngữ mà bạn vừa thiết lập.
 6. 6
  Sử dụng thiết bị với ngôn ngữ mới. Lúc này, toàn bộ ứng dụng và thực đơn hệ thống sẽ được hiển thị bằng ngôn ngữ mới. Lưu ý rằng việc hỗ trợ hiển thị nhiều ngôn ngữ của một ứng dụng phụ thuộc vào các nhà phát triển của chúng. Do đó, không phải ứng dụng nào cũng sẽ được dịch chính xác.
  Advertisement

Phần 2 trong 3: Thay đổi ngôn ngữ nhậpSửa đổi

 1. 1
  Mở ứng dụng Settings và chọn "Language & input". Bàn phím có thể sử dụng ngôn ngữ khác với ngôn ngữ hiển thị. Bạn có thể thay đổi ngôn ngữ nhập từ thực đơn "Language & input".
 2. 2
  Nhấn vào nút Settings nằm kế bên bàn phím đang được sử dụng của bạn. Có thể không chỉ có một bàn phím. Bàn phím mặc định sẽ được hiển thị dưới tùy chọn "Default" (Mặc định).
  • Nút Settings trông tựa như ba thanh trượt.
  • Nhấn vào tùy chọn "Languages". Danh sách các ngôn ngữ sẽ xuất hiện.
 3. 3
  Chọn ngôn ngữ mà bạn muốn đánh. Bạn có thể chọn "Use system language" (Sử dụng ngôn ngữ hệ thống) hoặc cuộn qua danh sách và tự chọn ngôn ngữ. Bạn không thể tự chọn ngôn ngữ khi đã dùng ngôn ngữ hệ thống.
  • Nếu bàn phím không hỗ trợ ngôn ngữ mà bạn muốn sử dụng, có thể bạn sẽ phải cài đặt một ngôn ngữ khác từ Cửa hàng Ứng dụng Google Play. Hãy tìm "Bàn phím ngôn ngữ của bạn".
 4. 4
  Tim từ điển chỉnh sửa văn bản. Nếu chọn ngôn ngữ nhập chưa được dùng trước đó, có thể bạn sẽ phải tải từ điển chỉnh sửa văn bản cho nó.
  • Nhấp vào tùy chọn "Text correction" (Chỉnh sửa văn bản) trong thực đơn Settings của bàn phím.
  • Nhấn vào nút "Add-on dictionaries" (Từ điển phụ trợ).
  • Nhấn vào từ điển mà bạn muốn cài đặt, tiếp đến, nhấn vào nút "Install" (Cài đặt) khi nó xuất hiện.
 5. 5
  Chuyển đổi giữa các ngôn ngữ khi nhập. Nếu đã cài nhiều ngôn ngữ nhập, bạn có thể chuyển đổi giữa chúng trên bàn phím. Hãy tìm nút Hình cầu trên bàn phím để chuyển đổi giữa các ngôn ngữ đã được cài đặt.[2]
  • Quy trình chuyển đổi ngôn ngữ chính xác sẽ không đồng nhất giữa các bàn phím mà bạn đang sử dụng. Chẳng hạn như SwiftKey sẽ cho phép bạn gõ mọi ngôn ngữ được bật mà không phải chuyển đổi giữa chúng. Với các bàn phím khác, có thể bạn sẽ phải nhấn lâu thanh khoảng trắng .
  Advertisement

Phần 3 trong 3: Thay đổi ngôn ngữ Google Now (Google Hiện hành)Sửa đổi

 1. 1
  Mở ứng dụng Google Settings (Cài đặt Google). Bạn sẽ tìm được ứng dụng này trên Khay Ứng dụng nếu có sử dụng Google Now.
 2. 2
  Chọn "Search & Now" (Tìm kiếm & Hiện hành). Thực đơn Settings của ứng dụng Google Search và Google Now sẽ được mở.
 3. 3
  Nhấn vào "Voice" (Giọng nói). Từ đó, tùy chọn dành cho lệnh bằng giọng nói với Google Now sẽ được tải về.
 4. 4
  Nhấn vào tùy chọn "Languages". Nó nằm ở đầu danh sách.
 5. 5
  Chọn hộp tương ứng với những ngôn ngữ mà bạn muốn sử dụng. Bạn có thể chọn số ngôn ngữ tùy thích. Nhấn "Save" (Lưu) khi hoàn thành.
  • Để thiết lập ngôn ngữ mặc định khi chọn nhiều ngôn ngữ, hãy nhấn giữ ngôn ngữ mà bạn muốn sử dụng làm ngôn ngữ mặc định.
  • Ngôn ngữ mặc định cũng sẽ là ngôn ngữ nói mà Google Now sử dụng (nếu được hỗ trợ).
  Advertisement

Về bài wikiHow này

Đồng tác giả:
Biên tập viên wikiHow
Bài viết này có đồng tác giả là đội ngũ biên tập viên và các nhà nghiên cứu đã qua đào tạo, những người xác nhận tính chính xác và toàn diện của bài viết.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Không
Advertisement