Cách để Chuyển đổi Notepad sang Excel

Đồng tác giả: Nicole Levine, MFA

Trang wiki này sẽ hướng dẫn cách chuyển đổi tệp Notepad(.txt) sang tài liệu Microsoft Excel (.xlsx) trong Windows 10.

Các bước

 1. 1
  Mở Microsoft Excel. Cách nhanh chóng để mở Microsoft Excel là nhập excel vào thanh tìm kiếm của Windows và nhấn vào Microsoft Excel.
 2. 2
  Nhấn vào menu File (Tệp). Mục này ở góc trên bên trái của Excel.
 3. 3
  Nhấn Open (Mở).
 4. 4
  Chọn Text files (Tệp văn bản) từ menu thả xuống.
 5. 5
  Chọn tệp văn bản bạn muốn chuyển đổi và nhấn Open (Mở). Thao tác này sẽ mở Text Import Wizard (Trình hướng dẫn nhập văn bản).
 6. 6
  Chọn kiểu dữ liệu và nhấn Next (Tiếp theo). Trong phần ″Original data type″ (Kiểu dữ liệu gốc), chọn Delimited (Phân tách) (nếu tệp văn bản chứa dữ liệu được phân tách bằng dấu phẩy, tab hoặc một số phương thức khác) hoặc Fixed width(Chiều rộng cố định) (nếu dữ liệu được căn chỉnh trong các cột với dấu cách giữa mỗi trường).
 7. 7
  Chọn dấu phân tách hoặc độ rộng trường và nhấn Next (Tiếp theo).
  • Nếu chọn Delimited (Phân tách) trên màn hình trước đó, hãy đánh dấu vào hộp bên cạnh biểu tượng (hoặc ″Space″ (Dấu cách) nếu nó cách nhau bởi một dấu cách) được sử dụng để phân tách các trường dữ liệu.
  • Nếu chọn Fixed width (Chiều rộng cố định) trên màn hình trước đó, hãy làm theo các hướng dẫn trên màn hình để sắp xếp dữ liệu hợp lý.
 8. 8
  Chọn định dạng dữ liệu cột. Chọn tùy chọn trong ″Column data format″ (Định dạng dữ liệu cột) mô tả chính xác nhất dữ liệu trong các cột (ví dụ: Text (Văn bản),Date (Ngày)).
 9. 9
  Nhấn Finish (Hoàn thành). Cửa sổ ″Save As″ (Lưu dưới dạng) sẽ hiển thị.
 10. 10
  Chọn Excel Workbook (*.xlsx) (sổ làm việc Excel) từ menu ″Save As″ (Lưu dưới dạng). Mục này nằm ở dưới cùng của cửa sổ.
 11. 11
  Đặt tên cho tệp và nhấn Save (Lưu). Tệp văn bản Notepad hiện được lưu dưới dạng Excel workbook (sổ làm việc Excel).
  Quảng cáo

Về bài wikiHow này

Bài viết này có đồng tác giả là Nicole Levine, MFA, một trong những đồng tác giả viết bài của chúng tôi. Các đồng tác giả viết bài của wikiHow phối hợp chặt chẽ với đội ngũ biên tập viên để đảm bảo nội dung được chính xác và toàn diện nhất có thể.
Chuyên mục: Office

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Không
Quảng cáo