Cách để Chặn trang web trên Google Chrome

Google Chrome không được tích hợp sẵn tính năng chặn các trang web cụ thể; nhưng có nhiều phần mềm bổ sung mà bạn có thể cài đặt cho trình duyệt nhằm chặn bất kỳ website nào. Các tiện tích mở rộng và công cụ chặn trang web có thể được cài đặt từ Chrome Web Store (Cửa hàng Chrome trực tuyến).

Phương pháp 1 trong 4:
Dùng Block Site

 1. 1
  Điều hướng đến trang của tiện ích Block Site trên Chrome Web Store tại https://chrome.google.com/webstore/detail/block-site/eiimnmioipafcokbfikbljfdeojpcgbh?hl=en.
 2. 2
  Nhấp vào “Add to Chrome” (Thêm vào Chrome), sau đó bấm vào “Add” (Thêm) để xác nhận rằng bạn muốn thêm tiện ích cho trình duyệt. Block Site sẽ được cài đặt và hiển thị biểu tượng ngay bên phải thanh địa chỉ của Chrome.
 3. 3
  Nhấp vào biểu tượng Block Site, sau đó đi đến bảng cài đặt “Settings” của chương trình.
 4. 4
  Gõ địa chỉ trang web hay URL mà bạn muốn chặn vào vùng dữ liệu có nhãn “List of blocked sites” (Danh sách trang bị chặn).
 5. 5
  Nhấp vào “Add Page” (Thêm Trang). Vậy là URL vừa rồi đã bị chặn trên Google Chrome và trình duyệt sẽ trả về một tin nhắn báo lỗi mỗi khi có người thử truy cập vào website đặc biệt.
  Quảng cáo

Phương pháp 2 trong 4:
Dùng Web Nanny

 1. 1
  Điều hướng đến trang của tiện ích Web Nanny trên Chrome Web Store tại https://chrome.google.com/webstore/detail/web-nanny/pbdfeeacmbjblfbnkgknimpgdikjhpha?hl=en.
 2. 2
  Nhấp vào “Add to Chrome,” sau đó bấm vào “Add” để xác nhận rằng bạn muốn thêm tiện ích cho trình duyệt. Web Nanny sẽ được cài đặt và hiển thị biểu tượng ngay bên phải thanh địa chỉ của Chrome.
 3. 3
  Nhấp vào biểu tượng Web Nanny, sau đó đi đến bảng tùy chọn “Options” của chương trình.
 4. 4
  Gõ địa chỉ trang web hay URL mà bạn muốn chặn vào vùng dữ liệu có nhãn “URLs.
 5. 5
  Nhấp vào “Save URL” (Lưu địa chỉ). Vậy là URL vừa rồi đã bị chặn trên Google Chrome và trình duyệt sẽ trả về một tin nhắn báo lỗi mỗi khi có người thử truy cập vào website đặc biệt.
  Quảng cáo

Phương pháp 3 trong 4:
Dùng StayFocusd

 1. 1
  Điều hướng đến trang của tiện ích StayFocusd trên Chrome Web Store tại https://chrome.google.com/webstore/detail/stayfocusd/laankejkbhbdhmipfmgcngdelahlfoji?hl=en.
 2. 2
  Nhấp vào “Add to Chrome,” sau đó bấm vào “Add” .
 3. 3
  Đi đến trang web hoặc URL mà bạn muốn chặn trên Chrome.
 4. 4
  Nhấp vào biểu tượng StayFocusd nằm bên phải thanh địa chỉ rồi bấm tiếp vào “Block this entire site” (Chặn hoàn toàn trang này). Vậy là URL vừa rồi đã bị chặn trên Google Chrome và trình duyệt sẽ trả về một tin nhắn báo lỗi mỗi khi có người thử truy cập vào website đặc biệt.[1]
  Quảng cáo

Phương pháp 4 trong 4:
Dùng Website Blocker (Beta)

 1. 1
  Điều hướng đến trang của tiện ích Website Blocker (Beta) trên Chrome Web Store tại https://chrome.google.com/webstore/detail/website-blocker-beta/hclgegipaehbigmbhdpfapmjadbaldib?hl=en.
 2. 2
  Nhấp vào “Add to Chrome,” sau đó bấm vào “Add” để xác nhận rằng bạn muốn thêm tiện ích cho trình duyệt. Website Blocker sẽ được cài đặt và hiển thị biểu tượng ngay bên phải thanh địa chỉ của Chrome.
 3. 3
  Đi đến website hoặc URL mà bạn muốn chặn trên Chrome.
 4. 4
  Nhấp vào biểu tượng Website Blocker nằm bên phải thanh địa chỉ, sau đó bấm vào “Block This!” (Chặn trang này). Vậy là URL vừa rồi đã bị chặn trên Google Chrome và trình duyệt sẽ trả về một tin nhắn báo lỗi mỗi khi có người thử truy cập vào website đặc biệt.
  Quảng cáo

Lời khuyên

 • Bạn có thể ngăn chính mình khỏi bị phân tâm trong giờ làm việc bằng cách cài đặt một tiện tích chặn website và chỉ định thời gian mà bạn muốn các trang web cụ thể bị chặn. Ví dụ, nếu bạn muốn chặn Facebook hay YouTube trong khoảng thời gian từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều để tập trung làm việc, hãy thiết lập khung thời gian trong bảng cài đặt của tiện ích chặn website mà bạn sử dụng.
 • Những tiện ích mở rộng này cũng hữu dụng trong việc ngăn con bạn đi đến các trang có nội dung không phù hợp và khiêu dâm. Thậm chí, một số phần mềm còn cho phép bạn thiết lập một hàng rào bảo vệ yêu cầu người dùng phải nhập mật khẩu thì mới có thể truy cập vào website bị chặn. Nếu bạn muốn người lớn vẫn vào được những website nhất định (còn trẻ em thì không), hãy cân nhắc việc bật tính năng bảo mật của tiện ích mở rộng.

Về bài wikiHow này

wikiHow là một trang "wiki", nghĩa là nhiều bài viết ở đây là nội dung của nhiều tác giả cùng viết nên. Để tạo ra bài viết này, các tác giả tình nguyện đã thực hiện chỉnh sửa và cải thiện bài viết theo thời gian.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Không
Quảng cáo