Cách để Chặn ứng dụng trên Android

Đồng tác giả: Nicole Levine, MFA

Trang wiki này sẽ hướng dẫn bạn cách kiểm soát Android bằng cách chặn một số lượt tải xuống ứng dụng (bao gồm cả cập nhật tự động), cũng như cách ngăn ứng dụng gửi thông báo cho bạn.

Phương pháp 1 trong 3:
Chặn lượt tải xuống ứng dụng từ Play Store

 1. 1
  Mở Play Store . Bạn thường sẽ tìm thấy mục này trong ngăn kéo ứng dụng.
  • Sử dụng phương pháp này để thiết lập tính năng kiểm soát của phụ huynh nhằm hạn chế người dùng tải xuống các ứng dụng không phù hợp với lứa tuổi.
 2. 2
  Nhấn . Nút này nằm ở góc trên cùng bên trái của màn hình.
 3. 3
  Cuộn xuống và nhấn Cài đặt (Settings). Nút này nằm gần cuối menu.
 4. 4
  Cuộn xuống và nhấn Kiểm soát của phụ huynh (Parental controls).
 5. 5
 6. 6
  Nhập mã PIN và nhấn OK. Chọn dãy số dễ nhớ, vì bạn sẽ cần mã PIN này để bỏ qua các kiểm soát sau này.
 7. 7
  Xác nhận mã PIN và nhấn OK. Tính năng kiểm soát của phụ huynh hiện đã được bật.
 8. 8
  Nhấn Ứng dụng và trò chơi (Apps & games). Một danh sách các nhóm tuổi sẽ hiển thị.
 9. 9
  Chọn giới hạn độ tuổi. Điều này phụ thuộc vào nội dung bạn muốn cho phép người dùng tải xuống. Các nhà phát triển ứng dụng đã nhập những độ tuổi này khi thêm ứng dụng của họ vào cửa hàng Play Store.
  • Ví dụ: nếu bạn muốn chặn các ứng dụng có nội dung người lớn, nhưng vẫn phù hợp với đối tượng “Thanh thiếu niên”, hãy chọn Thanh thiếu niên (Teen).
  • Để chặn tất cả các ứng dụng ngoại trừ những ứng dụng được xếp hạng là “Mọi người” (mọi lứa tuổi), chọn Mọi người (Everyone).
 10. 10
  Nhấn OK để xác nhận. Thông báo này cho bạn biết tải xuống ứng dụng sau này từ cửa hàng Play Store sẽ bị hạn chế dựa trên sự lựa chọn của bạn.
 11. 11
  Nhấn LƯU (SAVE). Giờ đây, bạn đã kích hoạt tính năng giới hạn của phụ huynh, người dùng Android này sẽ không thể cài đặt ứng dụng từ cửa hàng Play Store ngoài nhóm tuổi của họ.
  Quảng cáo

Phương pháp 2 trong 3:
Chặn cập nhật ứng dụng

 1. 1
 2. 2
  Nhấn . Nó ở góc trên cùng bên trái của màn hình.
 3. 3
  Cuộn xuống và nhấn Cài đặt (Settings). Nút này nằm gần cuối menu.
 4. 4
  Nhấn Tự động cập nhật ứng dụng (Auto-update apps). Menu bảng chọn sẽ hiển thị.
 5. 5
  Nhấn Không tự động cập nhật ứng dụng (Do not auto-update apps). Đây là tùy chọn đầu tiên trong danh sách. Cập nhật ứng dụng sẽ không còn tự động tải xuống.
  • Để cập nhật thủ công một ứng dụng, hãy mở Play Store, nhấn , chọn Ứng dụng và trò chơi của tôi (My apps & games), rồi nhấn CẬP NHẬT (UPDATE) bên cạnh tên ứng dụng.
  Quảng cáo

Phương pháp 3 trong 3:
Chặn thông báo ứng dụng

 1. 1
 2. 2
  Cuộn xuống và nhấn Ứng dụng (Apps).
 3. 3
  Nhấn vào ứng dụng có thông báo bạn muốn chặn. Thao tác này sẽ mở màn hình thông tin của ứng dụng.
 4. 4
  Cuộn xuống và nhấn Thông báo (Notifications).
 5. 5
  Quảng cáo

Bài viết wikiHow có liên quan

Về bài wikiHow này

Bài viết này có đồng tác giả là Nicole Levine, MFA, một trong những đồng tác giả viết bài của chúng tôi. Các đồng tác giả viết bài của wikiHow phối hợp chặt chẽ với đội ngũ biên tập viên để đảm bảo nội dung được chính xác và toàn diện nhất có thể.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Không
Quảng cáo