Cách để Chép (rip) đĩa DVD bằng VLC

Đồng tác giả: Nhân viên của wikiHow

wikiHow hôm nay sẽ hướng dẫn bạn cách chép (rip) tập tin DVD phát được từ đĩa DVD bằng trình phát đa phương tiện VLC. Việc sao chép tập tin DVD với bất kỳ mục đích nào ngoại trừ để xem tại nhà là bất hợp pháp ở hầu hết các quốc gia.

Phần 1 trong 3: Chuẩn bị chép nhạc

 1. 1
  Bạn cần chắc chắn rằng máy tính có đầu đĩa DVD. Trên khay đĩa CD của máy tính phải được khắc hoặc in biểu tượng "DVD". Đây là tiêu chí cần thiết nếu bạn muốn chép DVD.
  • Nếu không có biểu tượng DVD ở phía trên hoặc gần khay đĩa thì có thể máy tính không được tích hợp đầu DVD. Bạn cần mua ổ đĩa DVD gắn ngoài hoặc sử dụng máy tính khác.
  • Bỏ qua bước tiếp theo nếu máy tính không có khay hoặc khe đĩa nào.
 2. 2
  Mua ổ đĩa DVD gắn ngoài nếu cần thiết. Nếu máy tính không bao gồm ổ đĩa DVD, bạn cần mua đầu DVD USB gắn ngoài và kết nối vào máy tính thì mới có thể chép DVD bằng VLC.
  • Với máy tính Mac, bạn cần mua đầu DVD cùng với bộ chuyển đổi Thunderbolt 3 (USB-C). Bạn cũng có thể mua cáp chuyển đổi USB 3.0 to USB-C để nối giữa máy tính Mac và đầu DVD.
 3. 3
  Cài đặt VLC nếu như chưa có. Nếu máy tính chưa cài đặt VLC Media Player, bạn hãy truy cập https://www.videolan.org/vlc/index.html bằng trình duyệt web, nhấp vào Download VLC (Tải VLC), sau đó:
  • Trên Windows — Bạn nhấp đúp vào tập tin thiết lập được tải xuống, nhấp Yes khi được hỏi, chọn ngôn ngữ, nhấp OK, nhấp tiếp vào Next ba lần, chọn Install (Cài đặt) và nhấp vào Finish (Hoàn tất) khi tùy chọn hiện ra.
  • Trên Mac — Bạn nhấp đúp vào tập tin DMG của VLC, sau đó kéo biểu tượng VLC thả vào thư mục Applications (Ứng dụng),
 4. 4
  Cho đĩa DVD vào máy tính. Mở đầu DVD ra, đặt đĩa với biểu tượng hướng lên vào khay và đóng lại. Bây giờ, bạn có thể tiến hành chép DVD trên máy tính Windows hoặc Mac.
  • Nếu có bất kỳ cửa sổ nào mở ra lúc này, hãy đóng lại trước khi tiếp tục.
  Quảng cáo

Phần 2 trong 3: Trên Windows

 1. 1
  Mở VLC Media Player. Nhấp đúp vào biểu tượng VLC hình nón giao thông trên màn hình desktop, hoặc bạn mở Start , nhập vlc rồi nhấp vào kết quả VLC media player.
  • Nếu được nhắc cập nhật, hãy nhấp vào Yes và chờ bản cập nhật tải xong trước khi tiếp tục.
 2. 2
  Nhấp vào thẻ Media (Đa phương tiện). Tùy chọn này nằm ở góc trên bên trái cửa sổ VLC. Một trình đơn thả xuống sẽ hiện ra.
 3. 3
  Nhấp vào Open Disc… (Mở đĩa). Tùy chọn này nằm đầu trình đơn thả xuống Media. Một cửa sổ sẽ bật lên.
 4. 4
  Tích vào ô "No disc menus" (Không có menu đĩa). Tùy chọn này nằm trong phần "Disc selection" (Chọn đĩa) trên cửa sổ "Open Media" (Mở đa phương tiện).
  • Nếu máy tính có nhiều khay DVD, bạn hãy nhấp vào ô "Disc device" (Thiết bị đĩa) và chọn tên phim.
 5. 5
 6. 6
  Nhấp vào tùy chọn Convert (Chuyển đổi) nằm trong trình đơn thả xuống. Trang tiếp theo sẽ mở ra.
 7. 7
  Bạn cần chắc chắn rằng video được thiết lập chuyển đổi sang định dạng MP4. Hãy nhấp vào khung thả xuống "Profile" (Hồ sơ), sau đó chọn mục có đuôi "(MP4)".
  • Chẳng hạn, bạn có thể chọn định dạng Video - H.264 + MP3 (MP4) nằm gần đầu trình đơn thả xuống "Profile".
  • Nếu bạn nhận được thông báo lỗi liên quan đến “DVD block” sau khi bắt đầu chuyển đổi DVD, hãy lặp lại những thao tác trên đến bước này, nhưng thay vào đó là chọn Video - H.265 + MP3 (MP4).
 8. 8
  Nhấp vào Browse (Duyệt tìm) ở phía dưới bên phải cửa sổ. Cửa sổ File Explorer sẽ mở ra.
 9. 9
  Nhập tên tập tin. Hãy nhập tên mà bạn muốn đặt cho tập tin được chuyển đổi vào khung văn bản "File name" rồi thêm phần mở rộng .mp4.
  • Chẳng hạn, để đặt tên tập tin là "The Hobbit", bạn nhập The Hobbit.mp4 vào đây.
 10. 10
  Nhấp vào thư mục lưu trữ ở bên trái cửa sổ.
  • Chẳng hạn, bạn có thể nhấp vào Desktop ở bên trái cửa sổ nếu như muốn lưu tập tin DVD sau khi rip vào màn hình desktop.
 11. 11
  Nhấp vào Save (Lưu) ở góc dưới bên phải cửa sổ. Thiết lập của bạn sẽ được lưu.
 12. 12
  Nhấp vào nút Start (Bắt đầu) ở cuối cửa sổ Convert. Đĩa DVD sẽ bắt đầu chuyển đổi sang định dạng MP4.
  • Quá trình này sẽ mất từ vài phút đến vài giờ tùy vào tốc độ của máy tính và dung lượng đĩa DVD.
  • Thanh tiến trình nằm cuối cửa sổ VLC Media Player sẽ cho thấy quá trình chuyển đổi video.
 13. 13
  Phát tập tin được chuyển đổi. Sau khi chép DVD xong, tập tin được chuyển đổi sẽ nằm trong thư mục mà bạn đã chọn để lưu. Bạn có thể nhấp đúp vào tập tin để xem trên trình phát video mặc định của máy tính.
  Quảng cáo

Phần 3 trong 3: Trên Mac

 1. 1
  Mở VLC. Bạn nhấp vào Spotlight , gõ vlc, nhấp đúp vào kết quả VLC sau khi hiện ra rồi chọn Open (Mở) nếu được nhắc.
  • Bạn cũng có thể nhấp vào biểu tượng VLC trên Launchpad hoặc nhấp đúp vào ứng dụng VLC trong thư mục Applications để mở.
 2. 2
  Nhấp vào mục trình đơn File (Tập tin). Tùy chọn này nằm ở phía trên bên trái màn hình Mac. Một trình đơn thả xuống sẽ hiện ra.
 3. 3
  Nhấp vào Open Disc… từ trong trình đơn thả xuống File. Cửa sổ thiết lập với thông tin của đĩa DVD sẽ mở ra.
 4. 4
  Nhấp vào Disable DVD menus (Vô hiệu hóa menu DVD). Nút này nằm ở phía trên bên phải cửa sổ.
 5. 5
  Tích vào ô "Stream output" ở góc dưới bên trái cửa sổ.
 6. 6
  Nhấp vào Settings (Cài đặt) nằm bên phải cửa sổ. Thiết lập chuyển đổi của đĩa DVD sẽ mở ra.
 7. 7
  Tích vào ô "File". Thao tác này sẽ đảm bảo rằng dữ liệu được rip từ DVD sẽ trở thành tập tin trên máy tính.
  • Nếu cả ô "File" và "Stream" đều đã được đánh dấu, bạn hãy nhấp vào ô "File" lần nữa để chọn làm đầu ra duy nhất.
 8. 8
  Nhấp vào Browse… ở phía trên bên trái cửa sổ. Một cửa sổ sẽ hiện ra để bạn đổi tên tập tin DVD và chọn thư mục lưu.
 9. 9
  Nhập tên. Nhập tên cho tập tin DVD cùng phần mở rộng .mp4 vào khung văn bản "Save As" (Lưu thành).
  • Chẳng hạn, để lưu tập tin DVD với tên "Batman", bạn gõ Batman.mp4.
 10. 10
  Chọn vị trí lưu. Hãy nhấp vào khung thả cuống "Where" rồi chọn thư mục (ví dụ: Desktop) từ trong trình đơn thả xuống.
 11. 11
  Nhấp vào nút Save màu xanh ở cuối cửa sổ.
 12. 12
  Nhấp vào khung thả xuống "Encapsulation Method" (Phương pháp đóng gói thông tin). Tùy chọn này nằm dưới phần "File". Một trình đơn thả xuống sẽ hiện ra.
 13. 13
  Nhấp vào Quicktime ở gần cuối trình đơn thả xuống.
 14. 14
  Chỉnh sửa cài đặt video. Đây là những thiết lập dành cho video của tập tin DVD:
  • Tích vào ô "Video".
  • Nhấp vào khung thả xuống "Video".
  • Nhấp vào H264 từ trong trình đơn thả xuống.
  • Nhấp vào khung thả xuống "Bitrate" rồi chọn 128 từ trong trình đơn thả xuống.
  • Nhấp vào ô "Scale" (Tỷ lệ) và chọn 1.
 15. 15
  Chỉnh sửa thiết lập âm thanh. Sau đây là là những thiết lập đối với âm thanh của tập tin DVD:
  • Tích vào ô "Audio" (Âm thanh).
  • Nhấp vào khung thả xuống "Audio".
  • Chọn MP3 từ trong trình đơn thả xuống.
  • Nhấp vào hộp "Bitrate" và chọn 128.
  • Nhấp vào hộp "Channels" (Kênh) và chọn 2.
 16. 16
  Nhấp OK rồi nhấp tiếp vào OK trên cửa sổ ban đầu. VLC sẽ bắt đầu chép tập tin DVD vào thư mục mà bạn chỉ định.
  • Quá trình này có thể mất từ 15 - 40 phút cho mỗi 30 phút video.
 17. 17
  Phát tập tin được chuyển đổi. Sau khi rip DVD xong, tập tin được chuyển đổi sẽ nằm trong thư mục mà bạn đã chỉ định. Bạn có thể nhấp đúp vào tập tin để xem trên trình phát video mặc định của máy tính.
  Quảng cáo

Lời khuyên

 • Tập tin được chép bởi VLC sẽ hoạt động tốt nhất trên VLC media player.
 • Chất lượng có thể giảm đi một chút khi bạn rip tập tin DVD.

Cảnh báo

 • Việc sao chép những tài liệu có bản quyền để phục vụ cho mục đích thương mại ngoài phạm vi sử dụng hoặc sao lưu cá nhân là hành vi bất hợp pháp.
 • Không dừng hoặc tạm dừng chương trình VLC trong quá trình rip đĩa.

Về bài wikiHow này

Đồng tác giả:
Biên tập viên wikiHow
Bài viết này có đồng tác giả là đội ngũ biên tập viên và các nhà nghiên cứu đã qua đào tạo, những người xác nhận tính chính xác và toàn diện của bài viết.
Chuyên mục: Phần mềm

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Không
Quảng cáo