Cách để Cách hủy Spotify trên iPhone

Đồng tác giả: Nhân viên của wikiHow

Trang wiki này sẽ hướng dẫn cách hủy gói đăng ký Spotify trên iPhone bằng trình duyệt dành cho thiết bị di động hoặc iTunes, tùy thuộc vào cách bạn đăng ký Spotify.

Phương pháp 1 trong 3:
Hủy Spotify Premium

 1. 1
  Truy cập https://www.spotify.com. Thao tác trên Safari, Chrome hoặc một trình duyệt web dành cho thiết bị di động trên iPhone.
  • Sử dụng phương pháp này nếu bạn đã đăng ký Spotify trên web hoặc với ứng dụng di động.
  • Bạn không thể hủy hoặc đóng tài khoản của mình bằng ứng dụng di động.
 2. 2
  Nhấn . Tùy chọn này nằm ở góc trên bên phải.
 3. 3
  Nhấn Log In (Đăng nhập).
 4. 4
  Nhập tên người dùng/địa chỉ email và mật khẩu, sau đó nhấn LOG IN (ĐĂNG NHẬP).
  • Nhấn LOG IN WITH FACEBOOK (ĐĂNG NHẬP BẰNG FACEBOOK) nếu bạn sử dụng Facebook để đăng nhập.
 5. 5
 6. 6
  Nhấn Subscription (Gói đăng ký).
 7. 7
  Nhấn CHANGE OR CANCEL (THAY ĐỔI HOẶC HỦY).
 8. 8
  Nhấn CANCEL PREMIUM (HỦY PREMIUM).
 9. 9
  Nhấn YES, CANCEL (ĐÚNG, HỦY). Gói đăng ký của bạn sẽ được hủy, và có hiệu lực vào cuối chu kỳ thanh toán hiện tại.
  Quảng cáo

Phương pháp 2 trong 3:
Đăng ký Spotify thông qua iTunes

 1. 1
 2. 2
  Cuộn xuống và nhấn iTunes and App Store (iTunes & App Store). Mục này bên cạnh biểu tượng màu xanh dương với chữ A màu trắng bên trong vòng tròn màu trắng.
 3. 3
  Nhấn vào ID Apple. Nó ở trên cùng màn hình.
 4. 4
  Nhấn View Apple ID (Xem Apple ID).
  • Nếu được nhắc, hãy nhập Apple ID Password (Mật khẩu Apple ID) hoặc nhấn nút Home cho Touch ID.
 5. 5
  Cuộn xuống và nhấn Subscriptions (Gói đăng ký).
 6. 6
  Nhấn Spotify.
 7. 7
  Nhấn Cancel Subscription (Hủy gói đăng ký). Mục này nằm ở phía dưới màn hình.
 8. 8
  Nhấn Confirm (Xác nhận). Gói đăng ký của bạn sẽ được hủy, và có hiệu lực vào cuối chu kỳ thanh toán hiện tại.
  Quảng cáo

Phương pháp 3 trong 3:
Đóng tài khoản

 1. 1
  Truy cập https://support.spotify.com/us/close-account. Thao tác trên Safari, Chrome hoặc một trình duyệt web dành cho thiết bị di động trên iPhone.
  • Bạn phải hủy mọi gói đăng ký trả phí trước khi đóng tài khoản.
 2. 2
  Đăng nhập vào Spotify.
 3. 3
  Nhấn LOG IN (ĐĂNG NHẬP).
 4. 4
  Cuộn xuống và nhấn nút màu xanh dương CLOSE ACCOUNT (ĐÓNG TÀI KHOẢN).
 5. 5
  Xác nhận rằng bạn đang đóng đúng tài khoản.
 6. 6
  Cuộn xuống và nhấn CONTINUE (TIẾP TỤC).
 7. 7
  Chọn I understand, and still want to close my account (Tôi hiểu và vẫn muốn đóng tài khoản của mình).
 8. 8
  Nhấn CONTINUE (TIẾP TỤC). Một email xác minh sẽ được gửi đến địa chỉ email đã liên kết để đăng ký làm thành viên Spotify của bạn.
 9. 9
  Kiểm tra email và mở email từ Spotify.
 10. 10
  Nhấn CLOSE MY ACCOUNT(ĐÓNG TÀI KHOẢN CỦA TÔI). Bạn có thể kích hoạt lại tài khoản của mình trong vòng 7 ngày mà không bị mất danh sách phát hoặc các thông tin khác.
  Quảng cáo

Lời khuyên

 • Bạn cũng có thể hủy Spotify Premium trên thiết bị Android.

Bài viết wikiHow có liên quan

Về bài wikiHow này

Đồng tác giả:
Biên tập viên wikiHow
Bài viết này có đồng tác giả là đội ngũ biên tập viên và các nhà nghiên cứu đã qua đào tạo, những người xác nhận tính chính xác và toàn diện của bài viết.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Không
Quảng cáo