Cách để Bỏ chặn ai đó trên Facebook Messenger

wikiHow hôm nay sẽ hướng dẫn cách cho phép người mà bạn đã chặn trước đó liên lạc được với bạn qua Facebook Messenger.

Phương pháp 1 trong 3:
Trên iPhone và iPad
Sửa đổi

 1. 1
  Mở ứng dụng Messenger với biểu tượng tia chớp nằm trong khung đối thoại màu xanh.
 2. 2
  Nhấn vào biểu tượng hồ sơ của bạn với hình người màu xanh nằm ở góc trên bên trái màn hình.
 3. 3
  Nhấn vào mục People (Danh bạ) nằm bên dưới Notifications (Thông báo).
 4. 4
  Nhấn vào Blocked (Bị chặn). Mục này thường nằm dưới cùng.
 5. 5
  Nhấn vào tên người mà bạn muốn bỏ chặn.
 6. 6
  Trượt nút "Block Messages" (Chặn tin nhắn) sang vị trí Off. Công tắc sẽ chuyển sang màu trắng. Vậy là từ giờ, bạn có thể liên lạc với người này và ngược lại.
  Advertisement

Phương pháp 2 trong 3:
Trên Android
Sửa đổi

 1. 1
  Mở ứng dụng Messenger với biểu tượng tia chớp nằm trong khung đối thoại màu xanh.
 2. 2
  Nhấn vào biểu tượng trang cá nhân với hình người màu xám ở góc trên bên phải màn hình.
 3. 3
  Cuộn xuống và nhấn vào People (Mọi người) ngay bên dưới mục SMS.
 4. 4
  Nhấn vào Blocked People (Người bị chặn). Đây là tùy chọn cuối cùng trong danh sách.
 5. 5
  Nhấn vào tác vụ Unblock (Bỏ chặn) bên cạnh tên người dùng.
 6. 6
  Nhấn vào Unblock on Messenger (Bỏ chặn trên Messenger). Đây là tùy chọn đầu tiên được liệt kê. Vậy là từ giờ, bạn và người này sẽ có thể nhắn tin cho nhau bằng Facebook Messenger.
  Advertisement

Phương pháp 3 trong 3:
Trên máy tính
Sửa đổi

 1. 1
  Truy cập www.facebook.com bằng trình duyệt.
  • Đăng nhập tài khoản Facebook (nếu cần).
 2. 2
  Nhấp vào dấu ở góc trên bên phải màn hình.
 3. 3
  Nhấn chọn mục Settings (Cài đặt) nằm đâu đó nửa cuối trình đơn tùy chọn.
 4. 4
  Nhấp vào Blocking (Chặn) nằm trong nửa trên danh sách tùy chọn bên trái trang.
 5. 5
  Cuộn xuống đến mục "Block Messages" (Chặn tin nhắn). Danh sách bên dưới mục này là những người dùng đã bị bạn chặn liên lạc trên Messenger.
 6. 6
  Nhấp vào Unblock (Bỏ chặn) bên cạnh tên người đó. Bạn cần chắc rằng tên người này nằm bên phải dòng Block messages from (Chặn tin nhắn từ). Từ giờ, bạn và người đó sẽ có thể liên lạc với nhau thông qua Facebook Messenger.
  Advertisement


Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Không
Advertisement