Cách để Bật xem trước ảnh trong thư mục (Windows 10)

Đồng tác giả: Nhân viên của wikiHow

wikiHow hôm nay sẽ hướng dẫn bạn cách xem trước ảnh bên trong thư mục trên máy tính Windows 10. Mặc dù ảnh xem trước được bật sẵn theo mặc định, nhưng một số phiên bản Windows 10 có thể vô tình tắt mất tính năng này. Bạn có thể cho phép hiển thị ảnh xem trước trong cài đặt của File Explorer, tuy nhiên, bạn cần chắc rằng thư mục được sắp xếp đang sử dụng chế độ hỗ trợ xem trước hình thu nhỏ.

Phương pháp 1 trong 2:
Bật ảnh xem trước

 1. 1
 2. 2
  Mở thư mục của bạn. Sử dụng cột bên trái của File Explorer để điều hướng đến thư mục mà bạn muốn cho phép xem trước ảnh.
 3. 3
  Nhấp vào thẻ View (Xem) ở phía trên bên trái cửa sổ File Explorer. Một thanh công cụ sẽ thả xuống từ đầu cửa sổ.
 4. 4
  Nhấp vào biểu tượng Options hình ô trắng với dấu tích ở góc trên bên phải cửa sổ. Một cửa sổ nữa sẽ bật ra.
 5. 5
  Nhấp vào thẻ View đầu cửa sổ bật ra.
 6. 6
  Bỏ chọn ô "Always show icons, never thumbnails" (Luôn hiển thi biểu tượng, không hiện hình thu nhỏ). Tùy chọn nằm trong mục "Files and Folders" (Tập tin và thư mục) gần cuối cửa sổ.
 7. 7
  Nhấp vào Apply (Áp dụng), sau đó nhấp OK. Tất cả tùy chọn đều nằm cuối cửa sổ. Sau khi thiết lập của bạn được áp dụng thì cửa sổ sẽ đóng lại .
 8. 8
  Bạn cần chắc rằng thư mục đang áp dụng tùy chọn chế độ xem phù hợp. Nếu muốn xem trước được hình thu nhỏ, thư mục của bạn phải hiển thị nội dung theo chế độ xem được hỗ trợ (chẳng hạn như Extra large icons). Để thay đổi cài đặt chế độ xem hiện tại, bạn:
  • Nhấp vào thẻ View.
  • Nhấp vào một trong những tùy chọn "Layout" (Bố cục) sau: Extra large icons (Biểu tượng rất lớn), Large icons (Biểu tượng lớn), Medium icons (Biểu tượng vừa), Tiles (Tiêu đề) hoặc Content (Nội dung).
  Advertisement

Phương pháp 2 trong 2:
Sửa lỗi ảnh xem trước

 1. 1
  Bạn cần biết khi nào là cần thiết. Windows 10 lưu giữ bộ nhớ truy cập nhanh hình thu nhỏ của từng tập tin trên máy tính; nếu bộ nhớ này bị lỗi, ảnh của thư mục sẽ không hiển thị đúng cách. Nếu bạn muốn cho phép xem trước ảnh thì việc xóa bộ nhớ truy cập nhanh hình thu nhỏ có thể khắc phục lỗi.[1]
 2. 2
 3. 3
  Mở Disk Cleanup.disk cleanup rồi nhấp vào Disk Cleanup khi chương trình hiện ra đầu cửa sổ Start. Một cửa sổ sẽ bật ra.
  • Có thể bạn cần nhấp vào Disk Cleanup khi biểu tượng hiện trong thanh taskbar để mở ra cửa sổ tùy chọn.
 4. 4
  Cuộn xuống và tích vào ô "Thumbnails" (Hình thu nhỏ). Bạn có thể bỏ chọn những ô khác trong cửa sổ chính, nhưng ô "Thumbnails" phải được đánh dấu.
 5. 5
  Nhấp vào OK ở cuối cửa sổ.
 6. 6
  Nhấp vào Delete Files (Xóa tập tin) khi được hỏi. Disk Cleanup sẽ bắt đầu xóa hình thu nhỏ khỏi bộ nhớ truy cập nhanh trên máy tính.
 7. 7
  Chờ ảnh thu nhỏ được xóa hết. Quá trình này có thể mất vài phút, đặc biệt là nếu trước giờ bạn chưa từng xóa hình thu nhỏ. Sau khi cửa sổ bật ra biến mất, bạn có thể tiếp tục.
 8. 8
  Mở thư mục mà bạn cần sử dụng. Đi đến thư mục mà bạn muốn hình thu nhỏ hiển thị. Sau khi làm mới lại, hình thu nhỏ xem trước của ảnh trong thư mục sẽ hiện ra.
 9. 9
  Bật ảnh xem trước nếu cần thiết. Nếu hình thu nhỏ vẫn không hiển thị, bạn cần vô hiệu hóa cài đặt "Always show icons, never thumbnails" và chắc rằng thư mục hiện tại đang áp dụng tùy chọn chế độ xem phù hợp.
  Advertisement

Lời khuyên

 • Theo mặc định, hầu hết phiên bản Windows 10 đều cho phép hiển thị ảnh xem trước.

Cảnh báo

 • Lỗi xung đột bộ nhớ truy cập nhanh hình thu nhỏ có thể xảy ra bởi nhiều lý do như cập nhật hệ thống, vi-rút, vân vân.

Về bài wikiHow này

Đồng tác giả:
Biên tập viên wikiHow
Bài viết này có đồng tác giả là đội ngũ biên tập viên và các nhà nghiên cứu đã qua đào tạo, những người xác nhận tính chính xác và toàn diện của bài viết.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Không
Advertisement