Cách để Đổi mật khẩu Spotify

Đồng tác giả: Nhân viên của wikiHow

wikiHow hôm nay sẽ hướng dẫn cách đổi mật khẩu Spotify thông qua website, hoặc nếu bạn đã quên/bị mất mật khẩu Spotify thì dưới đây là những bước để cài lại mật khẩu tài khoản.

Phương pháp 1 trong 2:
Đổi mật khẩu

 1. 1
  Truy cập https://www.spotify.com bằng trình duyệt web.
  • Chúng ta không thể thay đổi mật khẩu trên ứng dụng di động.
 2. 2
  Nhấp vào Log In (Đăng nhập) ở góc trên bên phải cửa sổ.
 3. 3
  Nhập tên người dùng/địa chỉ email và mật khẩu của bạn.
  • Nếu bạn sử dụng Facebook để đăng nhập tài khoản Spotify thì sẽ không có mật khẩu Spotify để thao tác, nhưng bạn có thể thay đổi mật khẩu Facebook.
 4. 4
  Nhấp vào LOG IN.
 5. 5
  Nhấp vào tên người dùng ở phía dưới bên trái cửa sổ.
 6. 6
  Nhấp vào Account (Tài khoản).
  • Nếu Spotify mở ra trình phát web thì có thể bạn cần nhấp vào View Account (Xem tài khoản) trước.
 7. 7
  Cuộn xuống và nhấp vào Change Password (Đổi mật khẩu). Tùy chọn này nằm cạnh biểu tượng ổ khóa trong trình đơn bên trái màn hình.
 8. 8
  Nhập mật khẩu hiện tại vào trường trên cùng.
 9. 9
  Nhập mật khẩu mới vào trường tiếp theo.
 10. 10
  Nhập lại mật khẩu mới vào trường dưới cùng.
 11. 11
  Nhấp vào SET NEW PASSWORD (Đặt mật khẩu mới). Vậy là mật khẩu tài khoản sẽ được cập nhật.
  Quảng cáo

Phương pháp 2 trong 2:
Đặt lại mật khẩu

 1. 1
  Truy cập http://www.spotify.com/password-reset bằng trình duyệt web.
 2. 2
  Nhập tên người dùng Spotify hoặc địa chỉ email vào trường dữ liệu. Bạn cần chắc chắn rằng địa chỉ email này đã được liên kết với tài khoản Spotify.
 3. 3
  Nhấp vào SEND (Gửi). Email khôi phục mật khẩu sẽ được gửi đến địa chỉ email đã liên kết với tài khoản thành viên Spotify của bạn
 4. 4
  Kiểm tra email và xem thông báo từ Spotify.
 5. 5
  Nhấp vào liên kết trong nội dung email.
 6. 6
  Nhập mật khẩu mới vào trường phù hợp.
 7. 7
  Nhập lại mật khẩu mới.
 8. 8
  Nhấp vào SET PASSWORD (Thiết lập mật khẩu). Vậy là mật khẩu tài khoản đã được thay đổi.
  Quảng cáo

Về bài wikiHow này

Đồng tác giả:
Biên tập viên wikiHow
Bài viết này có đồng tác giả là đội ngũ biên tập viên và các nhà nghiên cứu đã qua đào tạo, những người xác nhận tính chính xác và toàn diện của bài viết.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Không
Quảng cáo