Cách để Đặt Chế độ ẩn với Ai đó trên Facebook

Đồng tác giả: Nhân viên của wikiHow

Khi bạn đăng nhập vào Facebook, bạn sẽ được tự động đăng nhập vào Facebook chat (trò chuyện phiếm trên Facebook) cho phép bạn trò chuyện với bất cứ ai đang trên Facebook. Tuy nhiên, bạn có thể chỉ muốn nói chuyện với một vài người – hoặc thậm chí chỉ một người nào đó – nhưng lại ẩn với những người bạn còn lại. Có vài cách rất dễ để thiết lập chế độ ẩn mà không cần phải hủy kết bạn với ai cả. Nếu bạn muốn biết cách thực hiện nhanh chóng, hãy làm theo các bước sau.

Phương pháp 1 trong 4:
Chặn một số người nhìn thấy bạn trực tuyến

 1. 1
  Đăng nhập vào tài khoản Facebook của bạn. Gõ địa chỉ email và mật khẩu.
 2. 2
  Nhấn vào đường dẫn "Friends" (Bạn bè). Bạn có thể nhìn thấy đường dẫn này ở phía trên cùng bên trái của trang chủ Facebook. Bạn sẽ được đưa đến một màn hình mới.
 3. 3
  Nhấn vào "Create List" (Tạo Danh sách). Bạn có thể tìm thấy tùy chọn này ở phía trên màn hình. Tính năng cho phép bạn tạo danh sách những người bạn muốn ẩn với họ khi bạn đăng nhập vào Facebook.
 4. 4
  Đặt tên cho danh sách. Vì đây là danh sách những người không thể nhìn thấy bạn đang trực tuyến, bạn có thể đặt tên là "Bạn bè ngoại tuyến" hoặc "Ẩn chat" hoặc tương tự như vậy. Đặt tên dưới mục "List name" (Tên danh sách).
 5. 5
  Gõ tên những người bạn muốn chặn thấy bạn đang trực tuyến. Bạn có thể gõ bao nhiêu tên tùy thích.
 6. 6
  Nhấn vào "Create" (Tạo). Tất cả những người bạn đã chọn sẽ được đưa vào danh sách mới.
 7. 7
  Nhấn "Options" (Tùy chọn) trong hộp thoại trò chuyện. Bạn có thể tìm thấy tùy chọn này trong hộp thoại -- giống hình bánh xe nhỏ.
 8. 8
  Chọn "Advanced Settings" (Thiết lập Nâng cao).
 9. 9
  Gõ tên danh sách bạn đã tạo dưới mục "Turn on chat for all friends except" (Bật trò chuyện với tất cả bạn bè ngoại trừ). Nhấn "Save" (Lưu lại) khi bạn hoàn thành. Từ đây bạn đã có thể chặn toàn bộ những người có tên trong danh sách không thể nhìn thấy bạn đang trực tuyến.
  Advertisement

Phương pháp 2 trong 4:
Chỉ cho phép một số người nhìn thấy bạn trực tuyến

 1. 1
  Nhấn vào "Friends" (Bạn bè). Bạn có thể thấy tùy chọn này ở phía trên cùng bên trái của trang chủ.
 2. 2
  Nhấn vào "Create List" (Tạo Danh sách).
 3. 3
  Đặt tên cho danh sách. Bạn có thể gọi là "Bạn bè Trò chuyện" hoặc "Bạn bè trực tuyến". Đây là danh sách những người có thể nhìn thấy bạn đang trực tuyến. Sau khi bạn làm xong bước này, những người không có trong danh sách sẽ không thể thấy bạn. Đặt tên dưới mục "List name" (Tên danh sách).
 4. 4
  Gõ tên của những người bạn muốn trò chuyện. Gõ tên tất cả những người bạn muốn họ nhìn thấy bạn đang trực tuyến.
 5. 5
  Nhấn "Create" (Tạo). Bạn sẽ tạo được danh sách bạn bè bạn muốn trò chuyện.
 6. 6
  Nhấn "Options" (Tùy chọn) trong hộp thoại trò chuyện.
 7. 7
  Chọn "Advanced Settings" (Thiết lập Nâng cao).
 8. 8
  Chọn "Turn on chat for only some friends" (Bật trò chuyện với một số bạn bè).
 9. 9
  Gõ tên vào danh sách. Đây là tùy chọn phù hợp nếu bạn chỉ muốn trò chuyện với một vài người bạn trên Facebook. Nó cũng đỡ tốn thời gian hơn là cách phải tách rất nhiều bạn bè khác trên Facebook sang một danh sách khác.
  • Nếu bạn thực sự chỉ muốn trò chuyện với một vài người, bạn có thể bỏ qua bước tạo danh sách và chỉ cần gõ một số tên ở đây. Nếu bạn quên không đưa ai đó vào danh sách, bạn có thể thêm tên họ ở đây.
 10. 10
  Nhấn "Save" (Lưu).
  Advertisement

Phương pháp 3 trong 4:
Ẩn với tất cả mọi người

 1. 1
  Nhấn "Options" (Tùy chọn) trong hộp thoại trò chuyện.
 2. 2
  Chọn "Advanced Settings" (Thiết lập Nâng cao).
 3. 3
  Chọn "Turn off chat" (Tắt trò chuyện).
 4. 4
  Chọn "Save" (Lưu). Bây giờ không người bạn nào có thể nhìn thấy bạn đang trực tuyến. Đây là lựa chọn phù hợp nếu bạn muốn đăng nhập vào Facebook vì có việc nhưng không có thời gian trò chuyện.
  Advertisement

Phương pháp 4 trong 4:
Ẩn với mọi người nhưng vẫn nhìn thấy những người đang trực tuyến

 1. 1
  Nhấn "Options" (Tùy chọn) trong hộp thoại trò chuyện. Để thực hiện bước này, bạn cần mở cửa sổ trò chuyện, và nhấn vào nút ở góc trên bên phải nhìn giống hình bánh xe nhỏ.
 2. 2
  Chọn "Advanced Settings" (Thiết lập Nâng cao). Là tùy chọn thứ hai từ trên xuống.
 3. 3
  Chọn "Turn off chat" (Tắt trò chuyện). Bước này sẽ tắt trò chuyện hoàn toàn, bạn sẽ ngoại tuyến với bạn bè và bạn bè của bạn cũng sẽ ngoại tuyến với bạn.
 4. 4
  Chọn "Save" (Lưu).
 5. 5
  Tải ứng dụng 'Sneak Online' cho Facebook. Ứng dụng này cho phép bạn nhìn thấy ai đang trực tuyến mà không để lộ trạng thái của bản thân.
 6. 6
  Nhấn 'Install' (Cài đặt) để cài đặt Ứng dụng. Khi cài xong, không bạn bè nào trên Facebook có thể nhìn thấy bạn trực tuyến, nhưng bạn vẫn có thể biết ai đang trực tuyến. Đây là lựa chọn phù hợp nếu bạn muốn đăng nhập vào Facebook để nói chuyện với ai đó cụ thể mà không bị những người khác làm phiền.
  Advertisement

Lời khuyên

 • Bạn cũng có thể tìm các ứng dụng Facebook cho phép bạn ẩn với những người nhất định. Trong trường Tìm kiếm ở đầu bất cứ phiên hoạt động Facebook nào, bạn có thể gõ cụm từ có liên quan như "để ẩn" hoặc "ngoại tuyển" để xem chi tiết những ứng dụng như vậy.
 • Thông tin này có thể đã lỗi thời. Một số người gần đây đã gặp khó khăn khi áp dụng phương pháp này.
 • Nếu bạn muốn hiện trực tuyến cho Danh sách này trong tương lai, bạn chỉ cần xóa danh sách để có thể quay trở lại trạng thái trực tuyến.

Bài viết wikiHow có liên quan

Về bài wikiHow này

Đồng tác giả:
Biên tập viên wikiHow
Bài viết này có đồng tác giả là đội ngũ biên tập viên và các nhà nghiên cứu đã qua đào tạo, những người xác nhận tính chính xác và toàn diện của bài viết.
Chuyên mục: Mạng Internet

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Không
Advertisement