Cách để Đăng nhập vào mail Yahoo

Đồng tác giả: Nhân viên của wikiHow

Bài viết này hướng dẫn bạn cách đăng nhập vào tài khoản email Yahoo! của bạn.

Các bước

 1. 1
  Truy cập trang web Yahoo!. Nhấp vào liên kết này hoặc gõ "www.yahoo.com" vào trình duyệt web.
 2. 2
  Nhấp vào biểu tượng "Mail". Biểu tượng này có hình phong bì màu tía nằm ở góc trên bên phải cửa sổ.
 3. 3
  Nhập địa chỉ email của bạn vào trường trống.
 4. 4
  Nhấp vào Next (Tiếp theo). Nút màu xanh nước biển này nằm ở phía dưới trường email.
 5. 5
  Nhập mật khẩu của bạn vào trường trống.
  • Nếu không nhớ mật khẩu của mình, bạn cần nhấp vào Forgot password? (Bạn quên mật khẩu?).
 6. 6
  Nhấp vào Next (Tiếp theo). Nút màu xanh nước biển này nằm ở phía dưới trường mật khẩu.
 7. 7
  Nhấp vào "Mail". Bạn có thể sẽ cần nhấp vào hình phong bì. Đây là bước mở hộp thư email Yahoo! của bạn.
  Quảng cáo

Bài viết wikiHow có liên quan

Cách để

Khắc phục lỗi không thể truy cập vào một trang web

Cách để

Trò chuyện trên Tinder

Cách để

Khôi phục tài khoản Facebook bị vô hiệu hóa

Cách để

Tìm xem Ai đã Chặn bạn trên Facebook

Cách để

Tìm kiếm bằng Hình ảnh trên Google

Cách để

Biết nếu ai đó chặn bạn trên Facebook Messenger

Cách để

Bỏ chặn Ai đó trên Facebook

Cách để

Xóa nhóm trên Facebook Messenger

Cách để

Tải Video Miễn phí từ Mọi Trang Web

Cách để

Chèn nhạc vào hình ảnh trên Instagram

Cách để

Tạo Biểu tượng Trái tim trên Facebook

Cách để

Tìm kiếm thông tin về ai đó bằng hình ảnh

Cách để

Đặt tên kênh YouTube hay

Cách để

Lưu video từ Facebook Messenger vào Camera Roll
Quảng cáo

Về bài wikiHow này

Đồng tác giả:
Biên tập viên wikiHow
Bài viết này có đồng tác giả là đội ngũ biên tập viên và các nhà nghiên cứu đã qua đào tạo, những người xác nhận tính chính xác và toàn diện của bài viết.
Chuyên mục: Mạng Internet

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Không
Quảng cáo