Cách để Đóng ứng dụng trên Android

Đồng tác giả: Nhân viên của wikiHow

WikiHow hôm nay sẽ hướng dẫn bạn cách đóng ứng dụng trên thiết bị Android, thay vì chỉ đơn giản là trở lại màn hình chính và để chúng chạy ẩn.

Phương pháp 1 trong 2:
Đóng những ứng dụng gần đây

 1. 1
  Nhấn vào nút Overview (Tổng quan). Biểu tượng của nút này thường có hình vuông hoặc trông giống như hai hình chữ nhật xếp chồng lên nhau. Nút thường nằm ở dưới cùng của màn hình, ngay bên phải phím Home, nhưng trong một số trường hợp, Overview có thể là một nút bấm vật lý trên bề mặt thiết bị.
  • Trên thiết bị Samsung, nút Overview thường nằm ở bên trái phím Home.
 2. 2
  Cuộn trên các ứng dụng để tìm ứng dụng mà bạn muốn đóng.
 3. 3
  Vuốt để kéo ứng dụng khỏi màn hình. Hướng mà bạn cần kéo sẽ tùy thuộc vào thiết bị. Khi ứng dụng biến mất nghĩa là nó đã được đóng.
  • Cách này sẽ đóng ứng dụng nhưng không dừng lại các tiến trình nền.[1]
  Quảng cáo

Phương pháp 2 trong 2:
Dùng Apps Manager (Quản lý Ứng dụng)

 1. 1
 2. 2
  Cuộn xuống và nhấn vào Apps (Ứng dụng) nằm trong phần "Device" (Thiết bị) của bảng chọn.
 3. 3
  Cuộn xuống và nhấn vào một ứng dụng. Chọn ứng dụng mà bạn muốn đóng.
 4. 4
  Nhấn vào Stop (Dừng) hay FORCE STOP (BẮT BUỘC DỪNG) rồi nhấn OK để xác nhận. Ứng dụng và các tiến trình nền sẽ được dừng lại.
  Quảng cáo

Bài viết wikiHow có liên quan

Về bài wikiHow này

Đồng tác giả:
Biên tập viên wikiHow
Bài viết này có đồng tác giả là đội ngũ biên tập viên và các nhà nghiên cứu đã qua đào tạo, những người xác nhận tính chính xác và toàn diện của bài viết.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Không
Quảng cáo